دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله ایران
منوی اصلی

کتابنامه مقاله ایران

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۲ در باب: ایران
 1. قرآن کریم.
 2. ابن ابى‌الحدید، عبدالحمید؛ شرح نهج البلاغه؛ محقق/ مصحح: ابراهیم، محمد ابوالفضل؛ ناشر: مکتبه آیه الله ‏المرعشی النجفی‏، چاپ اول، قم، ۱۴۰۴ق.‏
 3. ‏ هلالى، سلیم بن قیس‏؛ کتاب سلیم بن قیس الهلالی‏؛ محقق / مصحح: انصارى زنجانى خوئینى، محمد؛ ناشر: الهادى‏، چاپ ‏اول، قم، ایران، ۱۴۰۵ ق‏.‏‏
 4. ابن اثیر، على بن ابى الکرم؛ الکامل فی التاریخ؛ ناشر: دار صادر، دار بیروت، بیروت، ۲۳۸۵ش/ ۱۹۶۵ م.
 5. افشار سیستانی، ایرج؛ سیمای ایران؛ ناشر: فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۲ش.
 6. انصاری زنجانى، اسماعیل؛ أسرار آل محمد (علیهم السلام)، (ترجمه کتاب سلیم‏ بن قیس هلالى )؛ ‏نشر الهادی، چاپ اول، قم،  ۱۴۱۶ق.‏
 7. دکتر درخشانی، جهانشاه؛ دانشنامه کاشان (آریاییان، مردم کاشی، امرد، پارس و دیگر ایرانیان)؛ ویراستار: پروفسور: نجم آبادی؛ سیف الدین (دانشگاه هایدلبرگ آلمان)؛ ناشر: نشر کارنامه، سازمان چاپ و ‏انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ ش.
 8. آشوری، داریوش؛ دانشنامه سیاسی؛ انتشارات مروارید، تهران، ۱۳۸۰ ش.‎
 9. بابایى، احمد على؛ برگزیده تفسیر نمونه؛ ناشر: دار الکتب الاسلامیه، چاپ سیزدهم، تهران، ۱۳۸۲ش.‏
 10. پایگاه خبری تحلیلی صراط نیوز.‏
 11. پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار ایران؛ (نحوه تعامل جمهوری اسلامی با بهائیان).
 12. پیگولوسکایا، نینا ویکتورونا؛ تاریخ ایران از عهد باستان تا قرن ۱۸؛ ترجمه: کشاورز، کریم؛ تهران، ۱۳۵۳ش.
 13. تاریخ ایران و جهان (۱)؛ سال دوم آموزش متوسطه، رشتهٔ علوم انسانی، دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۸۱ش.
 14. تاریخ تحولات تقویمی در ایران از نظر نجومی؛ مجله میراث جاویدان.
 15. تقی‌زاده؛ سید حسن؛ مقالات تقی‌زاده (مقاله گاه شماری در ایران)؛ زیر نظر: افشار؛ ایرج؛  تهران، ۱۳۴۹ش.
 16. جعفریان؛ رسول؛ تاریخ تشیع در ایران؛ ناشر: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر، تهران، ۱۳۷۷ش.
 17. جعفریان، رسول؛ مقالات تاریخی (دفتر اوّل)؛ ناشر: دلیل ما، قم، ۱۳۸۷ش.‏
 18. حسینى همدانى، سید محمد حسین؛ انوار درخشان؛ ناشر: کتابفروشى لطفى، تهران، ۱۴۰۴ق.
 19. حقیقت، عبدالرفیع؛ تاریخ جنبش‌های مذهبی در ایران؛ ناشر: کومش، تهران، ۱۳۷۵ش.
 20. حموى،‏ یاقوت؛ معجم البلدان‏؛ ناشر: دار صادر، چاپ دوم، بیروت، ۱۹۹۵ م.
 21. حمیرى، عبد الله بن جعفر؛ قرب الاسناد؛ محقق / مصحح: مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏؛ ناشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏، ‏چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ ق؛ ‏
 22. خمینی، سید روح الله؛ صحیفه نور؛ ‏مؤسسه نشر آثار امام.‏
 23. خویی، سید ابو القاسم؛ معجم رجال حدیث؛ ناشر: مرکز نشر آثار شیعه، قم، ۱۴۱۰ق / ۱۳۶۹ش.‏ ‏
 24. خیر اندیش، رسول و شایان، سیاوش؛ ریشه یابی نام وپرچم کشورها؛ انتشارات کویر، تهران، ۱۳۷۵٫ ‏
 25. موسوی بجنوردی، کاظم؛ دائرهالمعارف بزرگ اسلامی؛ ناشر: سازمان انتشارات ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
 26. ‏صدر سید جوادی، احمد و فانی، کامران و خرمشاهی، بهاءالدین و یوسفی اشکوری، حسن؛ دائرهالمعارف تشیع؛ ناشر: ‏محبی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
 27. درخشانی، جهانشاه؛ بررسی تاریخ فرهنگی آریاییان به ویژه قوم‌های ایرانی از هزاره پنجم پیش از میلاد؛ ویراستار: پروفسور نجم آبادی، سیف الدین (دانشگاه هایدلبرگ آلمان)؛ نشر کارنامه، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۸۲ش.
 28. راوندی، مرتضی؛ تاریخ اجتماعی ایران؛ ناشر: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران،  ١٣۵۴ ش.
 29. روزنامه شرق، ۴ دی‌ماه ۱۳۸۴ش.
 30. سایت اندیشه قم.‏
 31. سایت پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام).  ‏
 32. سایت دانشنامه رشد.‏
 33. سایت راسخون.
 34. سایت مرکز آمار ایران. ‏
 35. سایت مرکز پاسخگوئی به سؤالات.
 36. صافی گلپایگانی، لطف‌الله؛ سیر حوزه‌‌های علمی شیعه؛ ناشر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۹ش.
 37. طباطبایی، محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ مترجم: موسوى همدانى، سید محمد باقر؛ دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۳۷۴ش.
 38. طوسى، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام؛ محقق/ مصحح: الموسوى خرسان، حسن؛ ناشر: دارالکتب الإسلامیه، چاپ ‏چهارم، تهران، ۱۴۰۷ق.‏
 39. علم الهدی، منصور؛ درآمدی بر شناخت حوزه و روحانیت؛ انتشارات نصایح، قم، ۱۳۷۹ش.
 40. علوی، سید علی؛ تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران (از آغاز حکومت امرا و سلاطین تا پایان عصر قاجار)؛ ناشر: دانشگاه امام ‏صادق (علیه السلام)، چاپ اول، تهران، بی‌تا.‏
 41. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‏‎.‎
 42. کمرون، جرج؛ ایران در سپیده دم تاریخ؛ ترجمه: انوشه، حسن؛  مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۹ش.
 43. ‏گرانتوسکی، ا. آ و داندامایو، م. آ؛ تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز؛ مترجم: کشاورزی، کیخسرو؛ ناشر: مروارید، ۱۳۸۵ ش.
 44. دهخدا، لغتنامه دهخدا.
 45. مجلسی، محمد باقر؛ بحارالأنوار؛ محقق/ مصحح: جمعى از محققان؛ ناشر: دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ق.
 46. محدثی، جواد؛ فرهنگ عاشورا؛ نشر معروف، قم،  ١٣٧۶ ش.
 47. مرادی غیاث آبادی، رضا؛ برگرفته از کتاب «ایران چیست؟»؛ بی‌نا، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.
 48. المقرم، عبدالرزاق؛ ‏مقتل الحسین (علیه السلام)؛ ناشر: مؤسسه الخرسان للمطبوعات، بیروت، ۱۴۲۶ ق –  ۲۰۰۷ م.‏
 49. مکارم شیرازى، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ ناشر: دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
 50. مهرآبادی، میترا؛ تاریخ ایران، تاریخ سلسله زیاری؛ ناشر: دنیای کتاب، تهران، ۱۳۷۴ش.
 51. میخائیلوویچ دیاکونوف، ایگور؛ تاریخ ماد؛ ترجمه: روحی، ارباب؛ انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، بی‌جا، ۱۳۸۰ش.
 52. کمرون، جرج؛ ایران در سپیده دم تاریخ؛ ترجمه: انوشه، حسن؛ ناشر: ‏مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۹ ش.‏
 53. فصلنامۀ «ره‌ آورد»؛ شماره ۳۴، سال انتشار؟.
 54. نجاشى، احمد بن على‌؛ رجال النجاشی (فهرست أسماء مصنفی الشیعه)‌؛ محقق: شبیرى زنجانى‌، سید ‏موسى؛ دفتر انتشارات ‏اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، قم، ۱۴۰۷ق‌.‏
 55. همایونفرخ، رکن الدین؛ سهم ایرانیان در پیدایش و آفرینش خط در جهان؛ انتشارات اساطیر، بی‌جا، بی‌تا.
 56. یاسرى، محمود؛ ترجمه قرآن (یاسرى)؛ انتشارات بنیاد فرهنگى امام‏ مهدى (علیه السلام )، قم، ۱۴۱۵ق.ثبت نظر


7 + = 13