دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مفهوم مباهله
منوی اصلی

کتابنامه مفهوم مباهله

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۲ در باب: مفهوم مباهله
  1. قرآن کریم.
  2. ابو‌الحسین ، أحمد بن فارس‏؛ ‏معجم مقاییس اللغه؛ محقق/ مصحح: هارون، عبدالسلام محمد؛  ناشر: مکتب الاعلام الاسلامی‏، چاپ اول، قم، ۱۴۰۴ق.
  3. ‏‏ابن منظور، محمد بن مکرم‏؛ ‏‏لسان العرب؛ محقق/ مصحح: میر دامادى، جمال الدین؛ ناشر: دار الفکر للطباعه و النشر و ‏التوزیع و دار صادر، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۱۴ق.‏
  4. انوری، حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن؛ انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.‏
  5. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الانوار؛ (مهدى موعود)؛ دوانى، على؛ ناشر: ‏دار الکتب الاسلامیه‏؛ چاپ بیست و هشتم، تهران‏، ۱۳۷۸ش.‏
  6. دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا؛ ناشر: دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۶ش.  ‏
  7. ‏راغب اصفهانى، حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن؛ تحقیق: داودی، صفوان عدنان؛ ناشر: دارالعلم/ الدار الشامیه، چاپ اول، ‏دمشق/ بیروت، ۱۴۱۲ق.‏
  8. کلینی، محمد بن یعقوب؛ اصول کافى؛ مترجم: کمره‏اى، محمد باقر؛ اسوه‏، چاپ سوم، قم‏، ۱۳۷۵ش.‏
  9. ‏مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ش. ‏ثبت نظر


+ 8 = 17