دایره المعارف اسلام پدیا » چکیده مطالب مفهوم مباهله
منوی اصلی

چکیده مطالب مفهوم مباهله

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۲ در باب: مفهوم مباهله

«مباهله» از «البَهْل» گرفته شده است. بهل؛ به معنای لعن و نفرین می باشد و بهل الهی؛ به معنای لعن الهی است، لکن راغب اصفهانی معتقد است: «بهل» (بر وزن اهل)؛ به معناى رها کردن و قید و بند را از چیزى برداشتن است؛ به همین جهت هنگامى که حیوانى را به حال خود واگذارند تا نوزادش بتواند به آزادى شیر بنوشد، به او «باهل» مى‏گویند.

اما مباهله در اصطلاح؛ به معناى نفرین کردن دو نفر یا دو گروه نسبت به یک دیگر است؛ بدین ترتیب که، افرادى که دربارۀ یک مسئله مهمّ مذهبى با هم نزاع دارند، در یک جا جمع شوند و به درگاه خدا تضرع کنند و از او بخواهند که دروغگو را رسوا ساخته و مجازات کند.

مباهله در اصطلاح قرآن؛ به معنای ملاعنه (لعن و نفرین کردن دو طرف به یک دیگر) است.

در مورد ارتباط معنای لغوی و اصطلاحی مباهله باید گفت: با دقت در دو معنای لغوی و اصطلاحی مباهله فهمیده می شود که هر دو در یک راستا و در ارتباط با یک دیگر هستند.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


6 + = 15