دایره المعارف اسلام پدیا » موقعیت واقعه فخ از جهات مختلف
منوی اصلی

موقعیت واقعه فخ از جهات مختلف

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۲ در باب: واقعه فخ

همه جریان‌ها، واقعه‌ها و قیام‌های تاریخی از نظر موقعیت، دارای جهات مختلفی مانند؛ زمان رخداد واقعه، مکان و جغرافیای به وقوع پیوستن واقعه، رهبر یا رهبران واقعه و …، هستند.

یکی از وقایع و قیام‌هایی که در تاریخ از رخدادهای مهم به شمار می‌رود و از این قاعده هم مستثنی نیست، واقعه فخ است که دارای همه این جهات می‌باشد و در جای خود مورد بحث قرار می‌گیرد.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


1 + 5 =