دایره المعارف اسلام پدیا » لغات مترادف مباهله
منوی اصلی

لغات مترادف مباهله

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۲ در باب: مفهوم مباهله

مترادف مباهله در زبان عربی‌، کلمه ملاعنه و معنای فارسی آن نفرین می باشد.

«لعن» در لغت؛ به معنای طرد نمودن و دور ساختن از روى خشم[۱] و در اصطلاح، اگر از ناحیه خداوند متعال باشد، همان گونه که از آیات قرآن کریم بر می‌آید؛[۲] به معنای دور ساختن کسی از رحمت خویش در دنیا و در آخرت و گرفتار نمودن به عذاب و عقوبت است، اما اگر از ناحیه بندگان باشد؛ به معنای نفرین و دعا به ضرر و بر ضد دیگران است‌.[۳] «نفرین»؛ در زبان فارسی به معنای دعای بد برای مرگ، ناکامی و بدبختی کسی یا چیزی است.[۴] به عبارت دیگر، دعا بر دو نوع است؛ مثبت که همان دعای معروف و شناخته شده است و دعای منفی و بر ضد، که نفرین باشد. نفرین؛ به معنای لعن، لعنت، ذم، تقبیح و نکوهش نیز آمده است.[۵]


[۱]. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق: صفوان عدنان، داود، ص۷۴۱.

[۲]. احزاب، ۵۷؛ آل عمران، ۸۷؛ هود، ۱۸.

[۳]. المفردات فی غریب القرآن، ص۷۴۱.

[۴]. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج ۸، ص ۷۸۸۸.

[۵]. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج ۴۳، ص ۶۶۰.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


9 + = 15