دایره المعارف اسلام پدیا » ارتباط معنای اصطلاحی با معنای لغوی مباهله
منوی اصلی

ارتباط معنای اصطلاحی با معنای لغوی مباهله

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۲ در باب: مفهوم مباهله

با نگاهی به معنای لغوی و اصطلاحی مباهله، می‌توان به ارتباط این دو معنا با یک دیگر پی برد. همان طور که در کتب لغت آمده است: مباهله در لغت؛ به معنای لعن، نفرین[۱] و رها کردن و قید و بند را از چیزى برداشتن[۲] و در اصطلاح نیز به معناى نفرین کردن دو نفر یا دو گروه از دینداران در یک مسئله دینی و مذهبی نسبت به یک دیگر است.[۳]

با توجه به اینکه در هر دو معنای لغوی و اصطلاحی معنای لعن و نفرین لحاظ می شود، هر دو در یک راستا بوده و در ارتباط با یک دیگر هستند با این تفاوت که معنای لغوی اعم از معنای اصطلاحی و شرعی است؛ زیرا معنای لغوی اعم از اختلافات و منازعات دینی و مذهبى و غیر آن است.


[۱]. ابن منظور، محمد بن مکرم‏، لسان العرب، ج ۱۱، ص ۷۱٫

[۲]. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق: صفوان عدنان، داود، ص ۱۴۹؛ «من فسّر الابتهال باللعن فلأجل أنّ الاسترسال فی هذا المکان لأجل اللعن».

[۳]. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‏۲، ص ۵۷۸٫ ‏
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 5 = 14