دایره المعارف اسلام پدیا » ‏وضعیت آب و هوایی‏ منطقه فخ
منوی اصلی

‏وضعیت آب و هوایی‏ منطقه فخ

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۲ در باب: جغرافیای فخ

مکه شهرى کوهستانى و بسیار خشک و سوزان و در تابستان، هوایش بسیار گرم است و شب ها، در تابستان هوایش نسبتاً ملایم است. آب مکه، از باران است در این شهر رودخانه یا چشمه جوشانی به صورت طبیعی جریان ندارد و لازم است آب را از چاه ها و طبقات زیرین زمین استخراج کنند.[۱]

مکه در طول سال، در معرض بادهاى مختلف شمال غربى، شمال شرقى و جنوب غربى است. این بادها معمولا خشک هستند و گاه در فصل زمستان موجب بارش مى شوند.[۲] با توجه به این که منطقه فخ در داخل شهر مکه قرار دارد، تبعاً آب و هوای آن همان آب و هوای مکه است.


[۱]. کردی، عبیدالله محمدامین،  مکه و مدینه تصویرى از توسعه و نوسازى، ترجمه: صابری، حسین، ص ۱۴۸٫

[۲]. قزوینی، زکریا بن محمد و دیگران، آثار البلاد و اخبار العباد، ص ۱۶۳٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 8 = 9