دایره المعارف اسلام پدیا » چکیده مطالب مفهوم فخ
منوی اصلی

چکیده مطالب مفهوم فخ

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۲ در باب: فخ

فخ در لغت دارای معانی مختلفی است، مانند:

- «تله» (دام شکاری).

- فرو گذاشتن.

- خرخر کردن شخص خوابیده در خواب.

- آواز دادن و صدا زدن مار.

فخ در اصطلاح وادی ای قبل از وادی الزاهریه است که امروزه در داخل شهر مکه (نزدیک مسجد تنعیم) قرار دارد. در این مکان، یکی از سادات حسنی به نام حسین بن علی بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب (علیهم السلام)، در سال ۱۶۹ هجری، قیامی را بر ضد هادی؛ خلیفه عباسی ترتیب داد.

قبل از این که واژه فخ برای واقعه فخ عَلَم شود، به منطقه فخ اطلاق می شده است. بعد از رخداد واقعه و قیام فخ، با نام شهدا و قیام فخ در هم آمیخته و معروف شده است. این محل امروزه به «حى شهداء» معروف است. در سال ۱۳۸۱ ش دیوار قبور شهداى فخ را بازسازى و درى براى آن قرار دادند.
ثبت نظر


4 + = 10