دایره المعارف اسلام پدیا » ارتباط معنای اصطلاحی فخ با معنای لغوی آن
منوی اصلی

ارتباط معنای اصطلاحی فخ با معنای لغوی آن

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۲ در باب: فخ

در این زمینه باید گفت: ظاهراً هیچ گونه ارتباطی بین معنای لغوی فخ و اصطلاحی آن وجود ندارد و تنها چیزی که باعث شده است این واقعه و قیام را با نام فخ بشناسند، وقوع واقعه فخ در این مکان خاص است.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


6 + = 14