دایره المعارف اسلام پدیا » ‏فلسفه نامگذاری دحو الارض
منوی اصلی

‏فلسفه نامگذاری دحو الارض

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۲ در باب: دحو الارض

در باره فلسفه نامگذاری دحو الارض باید گفت: علت نامیده شدن روز بیست و پنجم ماه ذی القعده به دحو الارض همان گونه که در معنای لغوی و اصلاحی این واژه آمده است، این است که این روز بسط و گسترش زمین از زیر خانه ٔ کعبه به اذن و فرمان الهی و سر برون آوردن زمین از زیر آب است و روز سرآغاز آمادگی و فروتنی کره زمین برای زندگی و سکونت آدمیان بر روی آن است. بعد از این تغییر و تحول ظاهری زمین انبوهی از نعمت‌های بی‌پایان خدا به تدریج بر چهره زمین ساخته و پرداخته شد تا انسان‌ها، با آرامش بر روی این کره خاکی زندگی کنند.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 5 = 7