دایره المعارف اسلام پدیا » چکیده مقاله مقابله به مثل
منوی اصلی

چکیده مقاله مقابله به مثل

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۲ در باب: مقابله به مثل

مقابله به مثل در لغت؛ به معنای تلافی کردن، بدی یا نیکی کسی را بعینه عوض دادن و رفتار همسان در پاسخ به رفتار دیگری، است. مقابله به مثل، واژه‌های مترادف و معادلی دارد که واژه‌ مترادف آن عبارت است از:

اعتداء به مثل، و واژه‌های معادل آن عبارتند از: ۱٫ تلافی کردن. ۲٫ مقابله روا داشتن. ۳٫ عوض دادن بعینه. ۴٫ همسانی در رفتار. ۵٫ معامله به مثل.

مقابله به مثل در اصطلاح قرآن کریم، در معانی اعتداء به مثل، معاقبه به مثل، نَبذ سواء، قصاص و جزاء مثل، به کار رفته است. در اصطلاح روایات، از مقابله به مثل، به تعابیر مصانعه به مثل، مکافات و ردّ به مثل یاد شده است. در فقه نیز قانون کلّى‌ در رویارویى با متجاوز وجود دارد که عبارت است از این که: هر کسى که به ناحق به حریم دیگرى – چه حریم شخصی و چه حریم عمومی – تجاوز نماید، دیگرى مى‌تواند در مقام دفاع و گرفتن حق خود، مقابله به مثل کند. از این قانون، در ابواب مختلفی از فقه استفاده شده است.

در علم حقوق به چند اصطلاح برمى‌خوریم که در کنار اصطلاح مقابله به مثل، از اصطلاحات رایج در حقوق بین الملل هستند. این اصطلاحات عبارتند از: معامله به مثل، معامله متقابل و اقدامات متقابل مشابه.

اصطلاحاتی مشابه اصطلاح مقابله به مثل وجود دارد که ممکن است از لحاظ معنایی با آن خلط شود، ولی در واقع با آن متفاوت است که عبارتند از: ضمان به مثل و اقدامات تلافی‌جویانه.
ثبت نظر


2 + = 10