دایره المعارف اسلام پدیا » چکیده مقاله مفهوم شناسی قبله
منوی اصلی

چکیده مقاله مفهوم شناسی قبله

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۲ در باب: مفهوم شناسی قبله

قبله در لغت به معنای «جهت» و «روبه‌رو شدن یک شئ با شئ دیگر» آمده است.

قبله در اصطلاح فقهی (شرع و اهل شرع)، خانه خدا؛ کعبه معظمه است که مسلمانان، هنگام نماز و سایر اموری که توجه به قبله در آن شرط است، رو به آن می‌نمایند. همین معنای اصطلاحی در قرآن و روایات نیز، به کار رفته است و از اصطلاح جدیدی استفاده نشده است. البته از معنای لغوی قبله نیز در قرآن و روایات بهره گرفته شده است.

پیرامون ارتباط معنای اصطلاحی قبله با معنای لغوی آن گفته شده: قبله، به این جهت قبله نامیده شده؛ چون مردم هنگام نمازشان به آن رو می‌آورند. به عبارت دیگر: قبله، جهتی است که مردم، هنگام نماز به آن رومی‌آورند.
ثبت نظر


8 + = 12