دایره المعارف اسلام پدیا » پیشینه مفهوم لغوی شوخی
منوی اصلی

پیشینه مفهوم لغوی شوخی

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۲ در باب: شوخی

شوخی هرچند در محاورات امروزی، به معنای: مزاح، مطایبه، مفاکهه، خوش طبعی و مقابل جدی است،[۱] ولی در معانی و مفاهیم دیگری نیز به کار رفته که یا نسخ شده و یا کاربرد آنها کم شده ‌است؛ به عنوان نمونه:

۱٫ گستاخی، بی شرمی. ۲٫ خوشی، عشرت.[۲] ۴٫ چرکی، پلیدی. ۵٫ سماجت و وقاحت. ۶٫ تهور و بی باکی. ۷٫ شیطنت و بازی بیش از حد طفل. ۸٫ ناز، دل‌ربایی و  عشوه‌گری،[۳] از این دسته معانی‌ هستند.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 6 = 15