دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم شناسی مقابله به مثل
منوی اصلی

مفهوم شناسی مقابله به مثل

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۲ در باب: مقابله به مثل

مقابله به مثل، هم دارای معنا و مفهوم لغوی و هم دارای مفهوم اصطلاحی است.[۱]


[۱]. ر.ک: جوهرى، اسماعیل بن حماد‌، الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه، محقق: عطار، احمد عبد الغفور، ج ‌۵، ص ۱۷۹۷؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ‌محقق: فارس (صاحب الجوائب)، احمد، ج ۱۱، ص ۶۱۰؛ فرهنگ نامه های دهخدا، معین و عمید.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 8 = 13