دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم اصطلاحی مقابله به مثل
منوی اصلی

مفهوم اصطلاحی مقابله به مثل

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۲ در باب: مقابله به مثل

مقابله به مثل، در قرآن و روایات و همچنین در فقه و حقوق دارای مفهوم اصطلاحی می‌باشد.[۱]


[۱]. به عنوان نمونه ر.ک: بقره، ۱۹۴؛ راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن،‌ محقق: داودى، صفوان عدنان، ص ۵۵۴؛ صدوق، محمد بن على، معانی الأخبار، محقق: غفارى، على اکبر، ص ۱۴۱؛ جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم السلام)؛ محقق: محققان مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى‌، ج ‌۱، ص ۱۶۳ و ۱۶۴؛ اسکندری، محمد حسین، قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام، ص ۱۴٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 6 = 14