دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم اصطلاحی قبله
منوی اصلی

مفهوم اصطلاحی قبله

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۲ در باب: مفهوم شناسی قبله

قبله در اصطلاح علم فقه، تعریف خاصی دارد که از همین تعریف خاص در قرآن و روایات نیز استفاده شده است.

از این اصطلاح فقهی به اصطلاح شرع و متشرعه (اهل شرع) نیز یاد می‌شود.[۱]


[۱]. ر.ک: مشکینى، میرزا على‌، مصطلحات الفقه‌، ص ۴۱۵‌.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


1 + = 6