دایره المعارف اسلام پدیا » معنا و مفهوم عید قربان
منوی اصلی

معنا و مفهوم عید قربان

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۲ در باب: عید قربان

واژه «عید» از فعل عاد، یعود (عود) اشتقاق یافته است. معانى مختلفى براى آن ذکر کرده‏اند؛ از جمله: «خوى گرفته»، «هرچه باز آید از اندوه و بیمارى و غم و اندیشه و…»، «روز فراهم آمدن قوم» و «هر روز که در آن حادثه بزرگى باشد».[۱]

ابن منظور می‌گوید: برخى بر آنند که اصل واژه عید از «عاده‏» است؛ زیرا آنان (قوم)، بر جمع آمدن (جمع شدن) در آن روز، عادت کرده‏اند.[۲]

در تفسیر نمونه ذیل آیه ۱۱۴ سوره مائده آمده است: عید در لغت از ماده عود؛ به معناى بازگشت است؛ لذا به روزهایى که مشکلات از قوم و جمعیتى بر طرف مى‏شود و ‏به پیروزی‌ها و راحتى‏هاى نخستین بازگشت مى‏‌کنند، عید گفته مى‏شود.[۳]

واژه قربان از ماده قرب؛ به معنای نزدیک بودن است. اسْتِقْرَابا [قرب‏] الشی‏ءَ: آن چیز را نزدیک یافت. این کلمه ضدّ اسْتَبْعَدَهُ؛ آن چیز را دور یافت، است. إقْتَرَبَ- اقْتِرَاباً [قرب‏] الوعدُ: وعده یا میعاد نزدیک شد، اقترب الشیْئَانِ: آن دو چیز به هم نزدیک شدند.[۴]

بر این اساس با توجه به این که شخصی که قربانی می‌کند، در نظر دارد بدین وسیله به خداوند متعال تقرب بجوید، این عمل را قربانی می‌گویند.



[۱]. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، واژه عید.

[۲]. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ‌محقق: فارس (صاحب الجوائب)، احمد، ج ۳، ص ۳۱۹.

[۳]. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۵، ص ۱۳۱٫

[۴]. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن،‌ محقق: داودى، صفوان عدنان، ص ۶۶۳، «الْقُرْبُ و البعد یتقابلان. یقال: قَرُبْتُ منه أَقْرُبُ، و قَرَّبْتُهُ أُقَرِّبُهُ قُرْباً و قُرْبَاناً، و یستعمل ذلک فی المکان، و فی الزمان، و فی النّسبه، و فی الحظوه، و الرّعایه، و القدره».




کلیدواژه ها: , ,



ثبت نظر


2 + 1 =