دایره المعارف اسلام پدیا » لغات مترادف و معادل شوخی
منوی اصلی

لغات مترادف و معادل شوخی

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۲ در باب: شوخی

در کتاب‌های لغت، واژه‌هایی به عنوان مترادف و معادل شوخی ذکر شده است.

واژه‌های مترادف شوخی:

۱٫ مزاح: اصل این کلمه، عربی و مصدر «مَازَحَهُ» است و در لغت‌نامه‌های فارسی، به شوخی معنا شده است.[۱]

۲٫ دُعابه: اصل این کلمه، عربی، مصدر و به معنای شوخی و شوخی کردن می‌باشد.[۲]

۳٫ مُطایبه: اصل این کلمه، عربی، مصدر و به معنای شوخی، مزاح، خوش‌طبعی و خوش‌منشی ذکر شده است.[۳]

۵٫ لطیفه: اصل این کلمه، عربی، اسم و به معنای بذله و شوخی می باشد.[۴]

۶٫ بَذله: این کلمه، اسم و به معنای شوخی، لطیفه و سخن نغز و فرح‌آور است.[۵]

واژه‌های معادل شوخی:

۲٫ هَزل: این کلمه، عربی، مصدر و به معنای مقابل جدی،[۶] مزاح[۷] و هر کلامی که برای آن حاصل و فایده‌ای نیست،[۸] آمده است.

۴٫ فُکاهه: این کلمه، عربی، اسم و به معنای مزاح به جهت انبساط نفس، معنا شده است.[۹] در فارسی، از این کلمه به «فُکاهی» یاد می‌شود.[۱۰]


[۶]. فراهیدى، خلیل بن احمد‌، کتاب العین، محقق: مخزومى، مهدى/ سامرائى، ابراهیم، ‌ج ۴، ص ۱۴‌.

[۷]. طریحى، فخر الدین،‌ مجمع البحرین‌، محقق: حسینى، سید احمد، ج ۵، ص ۴۹۹٫

[۸]. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن،‌ محقق: داودى، صفوان عدنان، ص ۸۴۱٫‏

[۹]. فیومى، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج ۲، ص ۴۸۰٫‌
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


7 + = 11