دایره المعارف اسلام پدیا » تعریف لغوی دحو الارض
منوی اصلی

تعریف لغوی دحو الارض

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۲ در باب: دحو الارض

دحو در لغت؛ به معنای بسط، گستردن و گسترانیدن و نیز به معنای کشیدن و پهن کردن آمده است. همچنین به گستردن و برابر گردانیدن سنگریزه ها توسط باران و بزرگ شدن را دحو می گویند.[۱] بعضی نیز آن ‌را به معنای تکان دادن چیزی از محل اصلی ‌اش تفسیر کرده ‌اند.[۲]

ارض لفظ عربی است که معادل فارسی آن زمین می باشد.


[۱]. دهخدا، لغت نامه دهخدا، واژه دحو؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ‏۱۴، ص ۲۵۱٫

[۲]. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق: داودی، صفوان عدنان، ص ۳۰۸٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


7 + = 14