دایره المعارف اسلام پدیا » تعریف اصطلاحی دحو الارض
منوی اصلی

تعریف اصطلاحی دحو الارض

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۲ در باب: دحو الارض

با توجه به معانی دحو (گسترده شدن) و ارض (زمین)، دحو الارض  به معنای بسط و گسترش زمین از زیر خانه کعبه به اذن و فرمان الهی و سر برون آوردن زمین از زیر آب است که این سرآغاز آمادگی و فروتنی کره زمین برای زندگی و سکونت آدمیان بر روی آن می باشد.

بنابر این دحو الارض؛ یعنی گسترش یافتن زمین.[۱]


[۱] ر. ک: نهج البلاغه، محقق: محمد بن حسین، سید رضی، مترجم: انصاریان، حسین، ص ۱۹۷ و ۱۹۸، طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، مترجمان، محقق: ستوده، رضا، ج ‏۲۷، ص ۱۱۵٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 3 = 10