دایره المعارف اسلام پدیا » ارتباط مفهوم اصطلاحی قبله با مفهوم لغوی آن
منوی اصلی

ارتباط مفهوم اصطلاحی قبله با مفهوم لغوی آن

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۲ در باب: مفهوم شناسی قبله

ابن فارس، در بیان ارتباط معنای اصطلاحی قبله با معنای لغوی آن می‌گوید: قبله، به این جهت قبله نامیده شده؛ چون مردم هنگام نمازشان به آن رو می‌آورند و قبله هم به مردم اقبال دارد.[۱] مصطفوی معتقد است: قبله بر نوع خاصی از مواجهه و تمایل دلالت دارد و آن عبارت است از توجه همراه با میل به جانب کعبه و خانه خدا.[۲]


[۱]. ابو الحسین، احمد بن فارس، معجم مقائیس اللغه‌، محقق/ مصحح: هارون‌، عبدالسلام محمد، ج ‌۵، ص ۵۱ و ۵۲‌.

[۲]. مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ‌۹، ص ۱۸۷٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


2 + 6 =