دایره المعارف اسلام پدیا » کتاب‌نامه
منوی اصلی

کتاب‌نامه

تاریخ: ۰۹ شهریور ۱۳۹۲ در باب: حضرت خدیجه (سلام الله علیها)
 1. ابن هشام، عبد الملک، السیره النبویه، تحقیق: السقا، مصطفی، الأبیاری، ابراهیم، شلبی، عبد الحفیظ، دار المعرفه، بیروت، چاپ اول، بی‌تا.
 2. ابن عبدالبر، یوسف بن عبد الله‏، الاستیعاب فی معرفه الأصحاب، تحقیق: البجاوی، علی محمد، دار الجیل، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
 3. طبری، أبو جعفر محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک(تاریخ طبری)، تحقیق: ابراهیم، محمد أبو الفضل، دار التراث، بیروت، چاپ دوم، ۱۳۸۷ق.
 4. یعقوبی، احمد بن أبی یعقوب‏، تاریخ الیعقوبی، دار صادر، بیروت، چاپ اول، بی‌تا.
 5. عاملی، سید جعفر مرتضی، بنات النبی ام ربائبه، انتشارات جواد، چاپ اول، ۱۴۱۳ ق.
 6. ابن سعد کاتب واقدی، محمد بن سعد‏، الطبقات الکبری‏، تحقیق: عطا، محمد عبد القادر، دار الکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
 7. بخاری‌، محمدبن‌ اسماعیل،‌ صحیح بخاری، دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۱ ق.
 8. یوسفی غروی، محمد هادی، تاریخ تحقیقی اسلام (ترجمه موسوعه التاریخ الاسلامی)، مترجم: عربی، حسین علی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۳ش.
 9. مقدسی، مطهر بن طاهر، البدء و التاریخ، مکتبه الثقافه الدینیه، بور سعید، بی‌تا.
 10. ابن کثیر دمشقی‏، أبو الفداء اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۷ق.
 11. شیخ طوسی، الامالی، دار الثقافه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.
 12. ابن مغازلى شافعى، ‏مناقب الإمام علی بن أبی طالب (علیه السّلام)، دار الأضواء، چاپ سوم‏، بیروت‏، ۱۴۲۴ ق‏.
 13. ابن اثیر،أبو الحسن علی بن محمد، اسد الغابه فی معرفه الصحابه، دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۹ق.
 14. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ق.
 15. انصارى زنجانى، اسماعیل، ‏الموسوعه الکبرى عن فاطمه الزهراء (سلام الله علیها)، دلیل ما، چاپ اول، قم‏، ۱۴۲۸ق.ثبت نظر


+ 3 = 5