دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه
منوی اصلی

کتابنامه

تاریخ: ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ در باب: امام حسین (ع)
 1. قرآن کریم
 2. ابن أبی الحدید، عبدالحمید بن هبهالله‏، شرح نهج البلاغه، مکتبه آیه الله المرعشی النجفی‏، چاپ اول، ‏قم، ۱۴۰۴ق.‏
 3. ابن اثیر جزری، علی بن ابی الکرم؛ اسدالغابه فى معرفه الصحابه؛ دارالفکر، بیروت، ۱۹۸۹م.‏
 4. ابن اثیر، علی بن ابی الکرم، الکامل فی التاریخ، ناشر: دار الصادر، بیروت، ۱۳۸۵ ش.‏
 5. ابن الجوزی؛ المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک‏؛، تحقیق: عبدالقادر عطاء، محمد؛ دارالکتب ‏العلمیه، چاپ اول، بیروت، ۱۹۹۲م.
 6. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی؛ تحف العقول؛ دفتر انتشارات جامعه مدرسین، قم، ۱۳۶۳ش.‏
 7. ابن شهر آشوب ، محمد بن على‏؛ مناقب آل أبی طالب علیهم السلام؛  علامه، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ق.‏
 8. ابن طاوس، سید رضی رالدین، اللهوف على قتلى الطفوف، ناشر: جهان، چاپ اوّل، تهران، ۱۳۴۸ ش.‏ ‏
 9. ابن طاووس، على بن موسى، الإقبال بالأعمال الحسنه، محقق و مصحح: قیومى اصفهانى، جواد، ناشر: دفتر تبلیغات ‏اسلامى، چاپ اول، قم، ۱۳۷۶ ش.  ‏
 10. ابن طاووس، على بن موسى، مترجم: محمدى اشتهاردى، محمد، الهوف على قتلى الطفوف‏، ترجمه: غم نامه کربلا، ناشر: ‏نشر مطهر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ ش.‏
 11. ابن طاووس، على بن موسى‏؛ إقبال الأعمال؛  دار الکتب الإسلامیه، چاپ دوم، تهران، ۱۴۰۹ق‏.
 12. ابن‌ عبدالبر، یوسف‌ بن‌ عبدالله؛ الأستیعاب فی معرفه الأصحاب؛ محقق: البجاوی، علی‌محمد؛ دار الجیل، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۲ق..
 13. ابن عساکر؛ تاریخ دمشق (جلد مربوط به شرح حال حسین بن على علیه السلام)؛ تحقیق: محمودى، محمد باقر؛  ‏موسسه المحمودى للطباعه و النشر، چاپ اول، ۱۳۹۸٫ق. ‏
 14. ابن قتیبه، عبد الله بن مسلم، الامامه و السیاسه، امامت و سیاست (ترجمه الامامه و السیاسه‏)، مترجم: طباطبایی، سید ناصر، ناشر:‏ ققنوس، تهران، ١٣٨٠ ش.
 15. ابن قولویه، جعفر بن محمد؛ کامل الزیارات‏؛ محقق و مصحح: امینى، عبد الحسین‏؛ دار المرتضویه، چاپ اول، نجف اشرف‏، ‏‏۱۳۵۶ش‏.‏
 16. ابن کثیر، دمشقی، البدایه و النهایه، دارالفکر، بیروت، ۱۹۸۶ م.‏
 17. ابن مشهدى، محمد بن جعفر، المزار الکبیر، محقق و مصحح: قیومى اصفهانى، جواد، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به ‏جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ اول، قم، ۱۴۱۹ ق.‏
 18. ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب، ناشر: دار صادر، چاپ سوم، ۴۱۴۱ ق.
 19. ابن نما حلى، جعفر بن محمد؛ مثیر الأحزان؛ محقق و مصحح: مدرسه امام مهدى علیه السلام‏؛  مدرسه امام مهدى، چاپ ‏سوم، قم‏، ۱۴۰۶ق. ‏
 20. خوارزمى، موفق بن احمد، مقتل الحسین (علیه السلام) خوارزمى، ناشر: انوار الهدى، چاپ دوم‏، قم، ۱۴۲۳ ق. ‏
 21. احسان بخش، صادق؛ آثار الصادقین؛ انتشارات دارالعلم، چاپ اول.‏
 22. احسانی‌فر، محمد، مجله علوم حدیث، شماره ۳۴ (سال نهم، ‏شماره چهارم)، زمستان ۱۳۸۳.‏
 23. اربلى، على بن عیسى‏، کشف الغمه فی معرفه الائمه، محقق و مصحح: میانجى، ابراهیم، ناشر: ‏انتشارات إسلامیه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ ش.‏‏ ‏
 24. الاربلى، على بن عیسى؛‏ کشف الغمه فی معرفه الأئمه؛ محقق و مصحح: رسولى محلاتى، هاشم؛ ‏بنى هاشمى‏، چاپ اول، تبریز، ۱۳۸۱ق.
 25. ‏أسد الشیبانی، أحمد بن حنبل؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ محقق: الأرنؤوط، شعیب و مرشد، عادل و دیگران؛ ‏مؤسسه الرساله، چاپ اول، بی تا.
 26. اسماعیلی یزدی، عباس؛ سحاب رحمت؛ انتشارات مسجد مقدس جمکران، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۸ش.‏
 27. اصفهانی، ابوالفرج؛ مقاتل الطالبیین؛ ترجمه: فاضل، م. جواد (با عنوان  فرزندان آل ابی ‏طالب)،  کتاب فروشی علمی، تهران، ۱۳۳۹ش.‏
 28. ‏البلاذری، احمد بن یحیی؛ انساب الاشراف؛ تحقیق: محمودی، محمد باقر؛ اعلمی، چاپ اول، بیروت، ۱۹۷۴ق.‏
 29. امین، سید محسن، اعیان الشیعه، دار التعارف، بیروت، ۱۴۰۶ ه ق.‏
 30. امین، سید محسن، فی رحاب ائمه اهل البیت (علیهم السلام)، ترجمه: وجدانی، حسین، انتشارات سروش، چاپ سوم، ‏‏۱۳۷۶ش.‏
 31. امین، سیده نصرت؛ مخزن العرفان در تفسیر قرآن؛ نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۶۱ش.‏
 32. امینى، ‏عبدالحسین؛ الغدیر؛ درالکتاب العربى، چاپ چهارم، بیروت، ۱۳۹۷ق.‏
 33. البحرانی، عبدالله، العوالم، الامام الحسین (علیه السلام)، تحقیق: مدرسه الامام المهدی (علیه السلام)، ‏ناشر: مدرسه الامام المهدی (علیه السلام)، چاپ اول، ۱۴۰۷ ق.‏
 34. بحرانى اصفهانى، عبدالله بن نورالله‏؛ عوالم العلوم و المعارف (مستدرک حضرت زهرا تا امام جواد علیهم السلام)، محقق و مصحح: ‏موحد ابطحى اصفهانى، محمد باقر، مؤسسه الإمام المهدى عجّل الله تعالى فرجه الشریف‏، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ ق.‏ ‏
 35. بحرانى، سید هاشم؛ البرهان فى تفسیر القرآن؛ تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیه موسسه البعثه، قم،  بنیاد ‏بعثت، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۶ق.‏
 36. ‏بحرانى، سید هاشم‏؛ مدینه معاجز الأئمه الإثنی عشر؛ انتشارات مؤسسه‌ المعارف الاسلامیه، چاپ اول، قم، ‏‏۱۴۱۳ق.‏
 37. البغدادی، ابن حبیب، المحبر، محقق: ایلزه لیختن شتیتر،  دارالآفاق الجدیده، بیروت، بی تا.‏
 38. بلاذرى‏، احمد بن یحیى، أنساب الأشراف،؛  دار الفکر، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۷ق.‏
 39. جوادی آملی، عبدالله، توصیه‌ها، پرسش ها و پاسخ ها در محضر آیت الله جوادی آملی، ناشر: دفتر نشر معارف، چاپ هشتم، ۱۳۸۹ ش.
 40. ترخان، قاسم؛ نگرشی عرفانی، فلسفی و کلامی به: شخصیت و قیام امام حسین (علیه السلام)؛ انتشارات چلچراغ، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
 41. تمیمی مغربی، نعمان بن محمد؛ دعائم الاسلام؛ دارالمعارف، مصر، ۱۳۸۵ق.‏
 42. جعفری، یعقوب، سیماى امام على علیه السلام در قرآن، اسوه، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.‏
 43. جمعی از نویسندگان، موسوعه کلمات الامام الحسین (علیه‏السلام)، انتشارات دارالمعروف، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ ش.‏
 44. جونپوری شیرازی، غلامحسین، زیج بهادر خانی، ناشر:معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۸ ش. ‏
 45. حر عاملی، محمد بن حسن، ‏وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، چاپ اول، قم، ۱۴۰۹ق.‏
 46. حر عاملى، محمد بن حسن‏، إثبات الهداه بالنصوص و المعجزات،‏ اعلمى‏، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۵ق.
 47. حسکانی، عبید الله بن عبدالله‏، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، محقق و مصحح: محمودى، محمدباقر، ناشر: التابعه لوزاره ‏الثقافه و الإرشاد الإسلامی، مجمع إحیاء الثقافه الإسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۱ ق.
 48. الحسنى، هاشم معروف، سیره الأئمه الاثنی عشر علیهم السلام، ‏ المکتبه الحیدریه، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۲ق.
 49. حسینى موسوى، محمد بن أبیطالب،؛ تسلیه المُجالس و زینه المَجالس ( مقتل الحسین علیه السلام)، محقق و مصحح: حسون، کریم ‏فارس‏، مؤسسه المعارف الإسلامیه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۸ق‏.‏
 50. حلّى، حسن بن یوسف، خلاصه الاقوال فی معرفه الرجال، منشورات المطبعه الحیدریه‌، چاپ دوم، ‏نجف اشرف،  ۱۳۸۱ ه‍ ق.‏
 51. حموی، یاقوت، معجم البلدان، دار صادر، بیروت، ۱۹۹۵ م‎.‎‏ ‏
 52. خطیب بغدادی، ابوبکر، تاریخ بغداد، دار الکتب ‏العلمیه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۷ ق.‏
 53. خلیفه، بن خیاط، تاریخ خلیفه بن خیاط، تحقیق: ‏فواز،  دارالکتب العلمیه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۵ق.
 54. دانشنامه کلام اسلامی، مؤسسه امام صادق (علیه السلام).
 55. دائره المعارف بزرگ اسلامی، مقاله شماره ۳۹۱۸ (الامامه و السیاسه)، انتشارات مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۶ش.‏
 56. دیلمی، حسن بن ابی الحسن، ارشاد القلوب، ناشر: شریف رضی، قم، ۱۴۱۲ ق.
 57. الدینوری، ابن قتیبه، الامامه و السیاسه، تحقیق: شیری، علی، دارالأضواء، چاپ اول، بیروت، ۱۹۹۰ م.
 58. الدینوری، احمد بن داوود، اخبار الطوال، تحقیق: عامر، عبدالمنعم؛ مراجعه: شیال، جمال الدین،‏ منشورات رضی، قم، ۱۳۶۸ش.‏
 59. الدینورى، ابن قتیبه، الامامه و السیاسه،  مکتبه مصطفى البابى الحلبى، چاپ سوم، قاهره، ۱۳۸۲ ق. ‏
 60. الذهبی، محمد بن احمد ، سیر اعلام النبلاء، تخریج أحادیثه: ارنؤوط، شعیب، تحقیق: ‏اسد، حسین، الرساله، چاپ نهم، بیروت، ۱۹۹۳م.‏
 61. الذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، تحقیق: عبدالسلام تدمری، عمر،  دارالکتاب العربی، ‏چاپ دوم، بیروت، ۱۹۹۳م.‏
 62. ‏راوندی، قطب‌الدین، قصص الانبیاء (علیهم السلام)، ناشر: مؤسسه البعاث الاسلامیه، مشهد، ۱۴۰۹ ق.‏
 63. راوندى، قطب الدین، الخرائج و الجرائح،؛  مدرسه امام مهدى (علیه السلام)، چاپ اول، قم، ۱۴۰۹ق. ‏
 64. راوندى، قطب الدین؛،‏ قصص الأنبیاء علیهم السلام، محقق و مصحح: عرفانیان یزدى، غلامرضا؛  ‏مرکز پژوهش هاى اسلامى‏، چاپ اول، مشهد، ۱۴۰۹ق‏.‏
 65. ربانی خلخالی، علی، چهره درخشان امام حسین (علیه السلام)، قم، ۱۳۷۹ ش. ‏
 66. زرندی، جمال الدین محمد، نظم درر السمطین فی فضائل المصطفى و المرتضى و البتول و السبطین (علیهم السلام‏)، ‌ دار إحیاء التراث العربى‏، چاپ اوّل، بیروت، ۱۴۲۵ق. ‏
 67. زمخشری،‌ محمود بن عمر، تفسیر کشاف، مطبعه  مصطفی محمد، مصر، ۱۳۵۶ ق.
 68. ابن سعد، الطبقات الکبری، تحقیق: السلمی، محمد بن صامل،  مکتبه الصدیق، چاپ اول، طائف، ۱۴۱۴ق و ۱۹۹۳ م .‏
 69. سایت حوزه نت.
 70. سبط بن جوزى، تذکره الخواص‏، ناشر: منشورات الشریف الرضى‏، قم، ۱۴۱۸ ق.‏ ‏
 71. سربازی، عبدالرحمن، شهسوار کربلا، انتشارات صدیقی، چاپ دوم، زاهدان، ۱۳۷۲ش.‏
 72. سماوى، محمد بن طاهر، إبصار العین فی أنصار الحسین (علیه السلام)، ‏ دانشگاه شهید محلاتى، چاپ اول، قم، ۱۴۱۹ق.‏  ‏
 73. سید ابن طاوس‏، علی بن موسی، اللهوف على قتلى الطفوف‏، ناشر: جهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۸ ش.
 74. شریف قرشی، باقر، حیاه الامام الحسین بن على (علیهما السلام)؛ دار الکتب العلمیه، قم، ۱۳۹۶ ق.
 75. شریف مرتضی، الشافی فی الإمامه،‏ تحقیق و تعلیق: حسینى‏، سید عبد الزهراء،  مؤسسه الصادق علیه السلام، ‏چاپ دوم، تهران، ۱۴۱۰ق. ‏
 76. شریف الرضى، محمد بن حسین، مترجم و شارح: فیض الاسلام، على نقى‏، نهج البلاغه فیض الاسلام، ناشر: مؤسسه چاپ و نشر تألیفات فیض الإسلام‏، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۹ ش.‏
 77. ‏شوشتری (تستری)، قاضى نور الله، إحقاق الحق و إزهاق الباطل‏، ناشر: مکتبه آیه الله المرعشى النجفى‏، قم، ۱۴۰۹ ق.‏ ‏
 78. شهیدى‏، سید جعفر، زندگانى على بن الحسین (علیهما السلام)، دفتر نشر فرهنگ اسلامى‏، چاپ دهم‏، تهران، ۱۳۸۰ش.‏
 79. شیخ مفید، محمدبن محمد، الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد، ناشر: کنگره شیخ مفید، چاپ اوّل‏، قم، ۱۴۱۳ ق. ‏
 80. صحیفه الامام الرضا (علیه السلام)، محقق: نجف، محمد مهدى، کنگره جهانی امام رضا (علیه السلام)، چاپ اول، مشهد، ۱۴۰۶ ق.‏
 81. صدوق، محمد بن علی، التوحید، جامعه مدرسین، چاپ اول، قم، ۱۳۹۸ق.
 82. صدوق‏، محمد بن علی، امالی، اعلمى، چاپ پنجم، بیروت، ۱۴۰۰ ق.‏
 83. صدوق‏، محمد بن علی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال‏، دار الرضى، چاپ اول، قم، ۱۴۰۶ ق.‏
 84. صدوق‏، محمد بن علی، علل الشرائع، کتابفروشی داورى، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ ش.
 85. صدوق، محمد بن على، عیون أخبار الرضا (علیه السلام)، محقق / مصحح: لاجوردى، مهدى‏، ناشر: نشر جهان‏، چاپ اول، ‏تهران، ۱۳۷۸ ق.‏
 86. صدوق، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمه، اسلامیه‏، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۵ ق.‏
 87. صدوق، محمد بن علی، معانی الأخبار، محقق: غفارى، على اکبر، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ اول، قم، ۱۴۰۳ق.‏
 88. صدوق، محمد بن على‏، خصال‏، محقق و مصحح: غفارى، على اکبر، ناشر: جامعه مدرسین، چاپ اول، قم، ۱۳۶۲ ش.‏
 89. جرداق، جرج، صوت العداله الاسلامیه، شماره ۴، ص ۷۶٫
 90. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، مکتبه ابن تیمیه، قاهره، بی‌تا.‏
 91. طبرسى، فضل بن حسن‏، إعلام الورى بأعلام الهدى، ناشر: آل البیت، قم، ۱۴۱۷ ق.‏ ‏
 92. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه: جمعی از مترجمان، ناشر: فراهانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۰ش.‏
 93. طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری باعلام الهدی، ناشر: موسسه آل البیت، چاپ اول، قم، ۱۴۱۷ق. ‏
 94. طبری، محمد ‏بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، تحقیق: ابراهیم، محمد ابوالفضل،  دارالتراث، چاپ دوم، بیروت، ۱۹۶۷ م.
 95. طبری، محمد ‏بن جریر، دلائل الامامه، ناشر:دارالذخائر للمطبوعات، قم، بی‌تا.
 96. طبرى، محمد بن جریر،  تاریخ الطبری، ترجمه‏، پاینده، ابو القاسم، چاپ پنجم، ۱۳۷۵ ش.‏
 97. طوسی، محمد بن الحسن، امالی، دار الثقافه، چاپ اول، قم‏، ۱۴۱۴ق.‏
 98. طوسى، محمد بن الحسن‏، تهذیب الأحکام ، محقق و مصحح: خرسان، حسن الموسوى‏،  دار ‏الکتب الإسلامیه‏، چاپ چهارم، تهران، ۱۴۰۷ق. ‏
 99. طوسى، محمد بن الحسن‏، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۱ق.
 100. طوسى، محمد بن حسن، اختیار معرفه الرجال، تصحیح و تعلیق: المصطفوى، حسن، دانشگاه مشهد، بی‌تا.
 101. طهرانی، محمد حسین، امام شناسی، نشر علامه طباطبایی، مشهد مقدس، ۱۴۲۶ ق.‏‏
 102. عاملى (شهید اول)، محمد بن مکى، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۷ ق.
 103. عسقلانی، ابن حجر، الاصابه فى تمییز الصحابه، دار احیأ التراث العربى، چاپ اول، بیروت،  ۱۳۲۸ ق.‏
 104. عسقلانی، ابن حجر، تهذیب التهذیب، دار‏الفکر، بیروت،‌ ۱۴۰۴ ق.‏
 105. العوالم، الامام الحسین (علیه السلام).‏
 106. عیاشی، محمد بن مسعود، التفسیر، محقق و مصحح: رسولی محلاتی، هاشم، المطبعه العلمیه، تهران، چاپ اول، ‏‏۱۳۸۰ ق.
 107. فاضل مقداد، ابو عبدالله، شرح باب حادی عشر، ترجمه: عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، نوید اسلام، چاپ پنجم، ۱۳۷۴ ش.‏
 108. فخرالدین رازى، ابوعبدالله محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، ناشر: دار احیاء التراث العربى ، بیروت، چاپ سوم، ۱۴۲۰ ق.
 109. فیض کاشانى، ملا محسن، المحجه البیضاء فی تهذیب الإحیاء، تصحیح‏ و تعلیق: غفارى، على اکبر، ناشر: مؤسسه انتشارات ‏اسلامى جامعه مدرسین، چاپ چهارم، قم، ۱۴۱۷ ق.
 110. قرائتى، محسن، تفسیر نور، ج ‏۲، ص۴۴۳، ناشر: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، تهران.‏
 111. قمی، حسن بن محمد، تاریخ قم، ترجمه: عبد الملک قمى، حسن بن على، تحقیق: تهرانى، سید جلال الدین، ناشر: توس، تهران، ۱۳۶۱ ش.‏
 112. قمی، شیخ عباس،  نفس المهموم فی مصیبه سیدنا الحسین المظلوم، ترجمه: کوه کمره‌ای، محمد باقر، انتشارات جمکران، قم، ۱۳۷۳ش.‏
 113. قمی، شیخ عباس، منتهی الامال فی تواریخ النبی و الآل‏،  دلیل ما، چاپ اول، قم، ، ۱۳۷۹ ش.‏
 114. قمى‏، شیخ عباس، نفس المهموم فی مصیبه سیدنا الحسین المظلوم،  ناشر: المکتبه الحیدریه، چاپ اول،  نجف‏، ۱۴۲۱ ق.
 115. کتانی، سلیمان، امام علی (علیه السلام) مشعلی و دژی، ترجمه: فارسی، جلال الدین، انتشارات برهان، چاپ دوم، تهران.
 116. کرمی، علی، در سوگ امیر آزادى- گویاترین تاریخ کربلا‏، ناشر: حاذق، چاپ اول، قم، ۱۳۸۰ ش.
 117. کورت فریشلر؛ امام حسین (علیه السلام) و ایرانیان؛ ترجمه: منصوری، ذبیح الله، ناشر: جاویدان، ۱۳۹۰٫
 118. الکوفی، ابن اعثم، الفتوح، تحقیق: شیری، علی، ناشر: دارالأضواء، چاپ اول، بیروت، ‏‏۱۹۹۱ م.‏
 119. کشى، محمد بن عمر، رجال الکشی – إختیار معرفه الرجال‏، محقق و مصحح: طوسى، محمد بن حسن، مصطفوى، حسن، ‏ناشر: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، چاپ اول، مشهد، ۱۴۰۹ ق.‏‏
 120. کفعمى، ابراهیم بن على، البلد الأمین و الدرع الحصین، ناشر: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات‏، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۸ ق‏.‏ ‏
 121. کلینى، محمد بن یعقوب، کافی، محقق و مصحح: غفارى، على اکبر و آخوندى، محمد، ناشر: دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ‏تهران، ۱۴۰۷ ق‏.‏
 122. گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم، موسوعه کلمات الامام الحسین، دارالمعروف للطباعه والنشر، چاپ سوم، ۱۴۱۶ ق – ۱۹۹۵ م.‏
 123. گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم، موسوعه کلمات الامام الحسین (علیه السلام)،؛ نشر معروف، قم، ۱۴۱۶ق.‏
 124. گلی زواره، غلامرضا، مقاله حماسۀ حسینی و مسئله تحریفات، مجلۀ مبلغان (معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه ‏قم).
 125. گنجی شافعی،  محمد بن یوسف، کفایه الطالب فی مناقب على بن أبى طالب‏، ‌‌ دار إحیاء تراث أهل البیت (علیهم السلام‏)، چاپ دوم، تهران،‏ ۱۴۰۴ ق.
 126. لاهوری، اقبال، کلّیات اشعار فارسی اقبال لاهوری، تصحیح، مقدمه‌ و شرح‌ احوال‌: سروش، احمد، ناشر: سنایی‌، چاپ‌ پنجم‌، تهران، ۱۳۷۰ ش.
 127. لاهیجی، فیاض، گوهر مراد، مقدمه: قربانى، زین العابدین،  نشر سایه‏، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ ش.‏ ‏
 128. لغت نامه دهخدا.   ‏
 129. مازندرانى، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب (علیهم السلام)، ناشر: علامه، قم، ۱۳۷۹ ق.‏ ‏
 130. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الانوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار، محقق ‏و مصحح: جمعى از محققان، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ ق.
 131. محدثی، جواد، فرهنگ عاشورا، مصحح: محدثی، جواد، نشر معروف، قم، ۱۳۷۴ ش.‏
 132. محمدی اشتهاردی، محمد، امام حسین (علیه السّلام)، آفتاب تابان ولایت، ناشر: روحانی، قم،‌‌ ۱۳۷۸ ش.
 133. ‏‏محمود عقاد، عباس، ابو الشهداء الحسین‌ بن‌ علی‌، تحقیق:‌ الساعدی‌، محمد جاسم، ناشر: ‌المجمع‌ العالمی‌ للتقریب‌ بین‌ المذاهب‌ الاسلامیه، تهران‌، ۱۴۲۵ ق‌.
 134. المزی، تهذیب الکمال، تحقیق: ‏معروف، بشار عواد، چاپ چهارم، بیروت، ۱۹۹۲ م.
 135. مسکویه، ابوعلی، تجارب الامم، تحقیق: امامی، ابوالقاسم، ‏ناشر: سروش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۹ ش.‏
 136. ‏مطهری، مرتضی، مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، انتشارات صدرا، تهران، بی تا.‏
 137. مظفر، محمدرضا، مسائل اعتقادی از دیدگاه تشیع، ترجمه: محمدی اشتهاردی، محمد، ص ۸۴ و ۸۵، ناشر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ‏چاپ هشتم، قم،  ١٣٧۵  ش.‏
 138. مظلومی، رجبعلی، رهبر آزادگان، ناشر: بنیاد بعثت، تهران، ۱۳۶۲ ش.‏
 139. مفید، محمد بن محمد، الجمل، کنگره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ ق.
 140. مفید، محمد بن محمد، أوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، المؤتمر العالمی للشیخ المفید، چاپ اول، قم، ‏‏۱۴۱۳ ق. ‏
 141. مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفه حجج الله على العباد، مترجم: ساعدى خراسانى، محمدباقر، ناشر: اسلامیه، چاپ اول، تهران‏، ۱۳۸۰ ش.‏
 142. مفید، محمد بن محمد، الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد، محقق و مصحح: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)،  کنگره شیخ مفید، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ ق.‏
 143. مفید، محمد بن محمد، المزار (مناسک المزار للمفید)، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید (رحمه الله علیه)، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ ق.
 144. مقاله «امامت امام حسین (ع)»، شماره ۷۴، ویکی‌فقه، دانشنامه ‏حوزوی.‏
 145. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر ‏نمونه، ناشر: دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۴ ش.‏
 146. المنقری، نصر بن مزاحم، وقعه صفین، تحقیق: هارون، عبدالسلام محمد، ناشر: مؤسسه العربیه الحدیثه، ‏قاهره، افست قم، کتابخامه آیت الله مرعشی نجفی، چاپ دوم، ۱۳۸۲ ش، ۱۴۰۴ ق.
 147. موسوعه شهاده‌ المعصومین (علیهم‌ السلام)، گروه حدیث پژوهشکده باقر‌العلوم (علیه ‌السلام) (محمود لطیفی … و دیگران)، ترجمه: محدثی، جواد، ‏ناشر: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل‏، ‏ چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ ش. ‏
 148. موسوی مقرّم ،عبدالرزّاق، زندگانی امام زین‌العابدین (علیه السلام)، ترجمه: روحانی، حبیب، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان ‏قدس رضوی، چاپ اول، مشهد.
 149. مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.
 150. مجله نور دانش؛ شماره ۳،  ۱۳۴۱ش.‏
 151. نورى، حسین بن محمد تقى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محقق و مصحح: مؤسسه آل البیت (علیهم ‏السلام)‏، ناشر: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام‏)، چاپ اول، قم، ۱۴۰۸ ق.‏
 152. واقدى، محمد بن عمر،  مغازى – تاریخ جنگ‌هاى پیامبر (صلّی الله علیه و آله)، ترجمه: مهدوى دامغانى، محمود، ناشر: مرکز نشر دانشگاهى، چاپ ‏دوم، تهران، ۱۳۶۹ ش.‏
 153. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه: طاهری، ابوالقاسم، ناشر:فرانکلین، بی‌جا، بی‌تا.
 154. ‏هاشمی نژاد، سید عبدالکریم، درسی که حسین به انسانها آموخت،‏ ناشر: آستان قدس رضوی (شرکت به‌نشر)، مشهد مقدس،  ١٣٨٢  ش.
 155. الهلالی ، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ناشر: دارالکتب الاسلامیه، قم.
 156. ‏هلالى، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس الهلالی‏، محقق و مصحح: انصارى زنجانى خوئینى، محمد، ناشر: الهادى، ‏چاپ، قم، ایران،‏ ۱۴۰۵ ق.‏
 157. یزدی، محمد، حسین بن علی (علیهما السلام) را بهتر بشناسیم، انتشارات اسوه، سازمان اوقاف و امور خیریه، قم، ۱۳۸۶ ش. ‏
 158. یعقوبى، احمد بن أبى یعقوب، تاریخ یعقوبى،  دار صادر، بیروت، بى تا.‏
 159. یعقوبى، احمد بن ابى یعقوب، تاریخ الیعقوبى، ترجمه: آیتى، محمد ابراهیم، انتشارات علمى و فرهنگى، ‏چاپ ششم، ۱۳۷۱ ش.‏
 160. مکارم شیرازی، در پرسش و پاسخ های حضوری.  ‏ثبت نظر


+ 6 = 10