دایره المعارف اسلام پدیا » ویژگی‌های ظاهری ابن سینا
منوی اصلی

ویژگی‌های ظاهری ابن سینا

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ در باب: ابن سینا, ازدواج دائم

ابن سینا از لحاظ ظاهری، مردی خوش‌رو و خوش‌اندام و خوش‌بنیه و زورمند بود و به نیروی عالی بدنی خود اعتماد داشت. [۱]

ابو عبید جوزجانی شاگرد ابن سینا در شرح حال استاد، مى‏نویسد: گویند: شیخ به روزگار جوانى در شمار زیباترین مردم روزگار خود بوده است. هر گاه روز جمعه براى رفتن به مسجد از خانه بیرون مى‏آمد، مردم شهر در کوچه و خیابان اجتماع‏ مى‏کردند و بر یکدیگر پیشى مى‏گرفتند تا از تماشاى زیبایى و فریبندگى چهره وى بهره‌مند شوند… همه نیروهاى شیخ به کمال بود… شیخ ]در وصف خود[ گفته است: خداى بزرگ به نیروهاى جسمى و روحى من بهره فراوان بخشیده است، و من باید از همه این نیروها نیک بهره برگیرم و به موقع برخوردار شوم».[۲]

ابن سینا ریش کوتاهی برازنده چهره جذابش می‌گذاشت. لباس فاخر و تمیز و مناسب زمان و مکان و مجلس می‌پوشید؛ مثلاً به دربار خوارزمشاه با جامه فقیهان و تحت‌الحنک وارد شد؛ زیرا وزیر طرف ملاقات، عالم و فقیه بود[۳] و وقتی خواست از همدان به اصفهان به دربار  علاءالدوله برود و شناخته نشود، با جامه درویشی و قبای دارابی و دستار کتان و چکمه چرمی رفت [۴].وی شوخ طبع و شیرین سخن و نغزگو بود… .[۵][۲]. ابن سینا، ترجمه رساله اضحویه، مترجم: نامعلوم، تصحیح و مقدمه و تعلیق: خدیو جم، حسین، ص ۲۳ و ۲۴٫

[۳]. همان، ص ۲۰٫

[۴]. ر.ک: همان، ص ۲۲؛ کتاب شرح زندگی ابن سینا.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 3 = 12