دایره المعارف اسلام پدیا » همسر و فرزندان جعفرطیّار
منوی اصلی

همسر و فرزندان جعفرطیّار

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ در باب: جعفر طیار

همسر جعفر بن ابی‌طالب،‌ اَسماء بنت‌ عُمَیس‌ از قبیله خثعم[۱] بود که به همراه‌ جعفر به‌ حبشه‌ رفت.[۲] طبق قول مشهور جعفر بن‌ ابی‌طالب‌ دارای سه‌ فرزند، به‌ نام‌های‌ عبداللّه‌، محمد و عون‌، بود.[۳]


[۱]. اصفهانی، ابو الفرج، مقاتل الطالبین، تحقیق: صقر، سید احمد، ص ۳۵٫

[۲]. ابن‌هشام‌، عبدالملک، سیره نبوی، ج‌ ۱، ص‌ ۳۴۶؛ ابن‌سعد، محمد بن سعد، طبقات کبرى، تحقیق: عطا، محمد عبد القادر، ج‌ ۴، ص‌ ۲۵ و ج ۸، ص  ۲۱۹٫

[۳]. طبقات کبرى، تحقیق: عطا، محمد عبد القادر، همان.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 7 = 9