دایره المعارف اسلام پدیا » نام و کنیه و القاب ابن سینا
منوی اصلی

نام و کنیه و القاب ابن سینا

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ در باب: ابن سینا

نام ابن سینا؛ حسین بن عبد اللّه بن سیناى بخارى و کنیۀ وى؛ ابو على، است. وى به شیخ و فیلسوف، معروف و به شیخ الرئیس ملقب بود.[۱]

ابو علی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی معروف به ابن سینا؛ حکیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی که در جهان غرب به نام اویسنّا (Avicenna) [2] و با لقب “امیر پزشکان” شناخته شده است، دارای القابی؛ مانند شیخ الرئیس، حجه الحق، شرف الملک، امام الحکماء، رئیس‌المشائین و خواجه حکیمان جهان می‌باشد.[۳]

 


[۱]. قمی، عباس، ‏مشاهیر دانشمندان اسلام، ج  ٢ ، ص ۱۷۲٫

[۲]. ابن سینا، حسین بن عبدالله، طبیعیات دانشنامه علائى‏، پیشگفتار: محقق، مهدی، مقدمه و حواشى و تصحیح: مشکوه، سید محمد، ص ۱٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 7 = 9