دایره المعارف اسلام پدیا » ثبوت عید فطر با چشم مسلح
منوی اصلی

ثبوت عید فطر با چشم مسلح

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ در باب: عید فطر

بحث استهلال ماه با چشم مسلح یا غیر مسلح یک بحث کاملاً فقهی و تخصصی است. با توجه به برداشت‌هایی که فقهای بزرگوار از مجموعۀ ادلۀ فقاهتی و اجتهادی دارند، دیدگاه‌هایشان در این باب متفاوت است. عده‌ای، فقط رؤیت (دیدن) ماه را با چشم غیر مسلح، برای ثبوت اول ماه لازم می‌دانند، و عدۀ دیگر، دیدن با چشم مسلح را نیز جایز می دانند.[۱] پس اگر یکی از فقهاء بنا بر این مبنا،( ثبوت ماه با چشم مسلح) اول ماه را ثابت بداند، فقط نظر فقهی خودش را به کار گرفته است و هرکس که به فتوای مجتهد خودش عمل کند بریء الذمه است. در همین حین که اختلاف بین بینه های ثبوت ماه پیدا شود، اگر حاکم شرع، حکم به اول ماه کند، حکم وی حجت شرعی برای همۀ مکلفان است.[۲]

ولی اگر حکم نکند مقلدین دیگر مجتهدان باید به وظیفۀ خود عمل کنند.[۳]


[۱]. آیت الله خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، ص ۱۸۶٫

[۲]. همان، ص۱۸۸٫

[۳]. برگرفته از سایت اسلام کوئست.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


7 + 8 =