دایره المعارف اسلام پدیا » تکبر قلبی
منوی اصلی

تکبر قلبی

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ در باب: تکبر

سومین درجه از تکبر؛ تکبر قلبی است. این درجه از تکبر به این صورت است که: انسان در دل، خود را بالاتر از دیگران بداند، اما در کردار و گفتار مطلقاً اظهار ننماید و نهایت سعی را در تواضع و فروتنی به‌کار بندد. چنین شخصی شاخ و برگ درخت کبر را قطع کرده است، اما ریشه آن در دل او هست. پس اگر به این جهت بر خود غضبناک باشد و در صدد قلع و قمع ریشه آن نیز بوده باشد و در این کار سعی فراوان کند، به آسانی می‌تواند از آن خلاص گردد و اگر احیاناً بی‏اختیار میل به برتری کند ولی در مقام مجاهده با نفس خود باشد، گناهی بر او نیست و خداوند توفیق نجات به او کرامت می‏فرماید.[۱]


[۱]. نراقى، ملا احمد، معراج السعاده، ص ۲۰۲ – ۲۰۸؛ دستغیب شیرازى، سید عبدالحسین، گناهان کبیره، ص ۱۱۴؛ برگرفته از سایت اندیشه قم.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


7 + 7 =