دایره المعارف اسلام پدیا » کتاب نامه طریقت جلوتیه
منوی اصلی

کتاب نامه طریقت جلوتیه

تاریخ: ۰۸ تیر ۱۳۹۲ در باب: جلوتیه
  1. لغت نامه دهخدا.‏
  2. فرهنگ لغت معین. ‏
  3. اسماعیل بن مصطفی حقی، سلسله جلوتیه، استانبول ۱۲۹۱.‏
  4. عزیز محمود هدایی، واقعات ترجمه سی، ترجمه محمد معزالدین، نسخه خطی متعلق به‌ی اراونسال.‏
  5. اسماعیل بن مصطفی حقی، تمام الفیض، نسخه خطی کتابخانه سلیمانیه، مجموعه حالت افندی، ش ۲۴۴.‏
  6. ییلماز،حسن کامل، دائرهالمعارف ترک. ‏
  7. دائره المعارف جهان اسلام.‏
  8. یعقوب عفوی، هدیه السالکین، استانبول ۱۳۲۹.‏
  9. محمد زکی پاکالین، عبارات تاریخ حکومت عثمانی واژه نامه اصطلاحات، ذیل “‏Nazar berkadem‏”، استانبول ۱۹۷۱ – ۱۹۷۲ م.‏
  10. دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائره المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جَلْوَتیه»، توسط سایت ویکی فقه (دانش‌نامه ‏حوزوی).‏ثبت نظر


2 + 8 =