دایره المعارف اسلام پدیا » همکاری با گروه اسلام پدیا
منوی اصلی

همکاری با گروه اسلام پدیا

تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۲ در باب: اسلایدشو

انسان ها اگر با آموزه های ناب و زلال اسلام آشنا شوند، بدان گرایش پیدا می کنند و از آن رو بر نمی گردانند. هدف ما ترویج و گسترش معارف اسلام است. ضرورت مشارکت همگان در تحقق این امر بر کسی پوشیده نیست.
برای آنانی که دغدغۀ دستیابی به دیدگاه های صحیح اسلام را دارند، آنانی که می خواهند در نشر معارف اصیل اسلام سهیم باشند، این امکان فراهم شده است که در ویرایش، نقد مقالات و گسترش تعالیم اسلامی مشارکت کنند.
ثبت نظر


+ 9 = 14