دایره المعارف اسلام پدیا » لباس سالکان طریقت جلوتیه
منوی اصلی

لباس سالکان طریقت جلوتیه

تاریخ: ۰۸ تیر ۱۳۹۲ در باب: جلوتیه

طریقت جلوتیه مانند برخی دیگر از طریقت ها دارای برخی از لباس های ویژه هستند که از جمله آن تاج (کلاه) جلوتی است.

ویژگی های تاج جلوتیه

تاج (کلاه) جلوتی سیزده تَرْکی است. تارُک آن سبز بسیار تیره، نزدیک به سیاه، است و در وسط آن دگمه ای به همان رنگ، قرار دارد.[۱] به نقلی، سیزده ترک، نماد دوازده امام و قطبیت هدایی است و دگمه رأس تاج نیز نبوت محمدی (ص) را بیان می‌کند. به نقلی دیگر، این سیزده ترک، نمادی از دوازده نام خداوند و وحدت متعالی آن‌ها است.[۲] کسانی که دوست‌دار و از محبان این طریقت باشند، کلاهی با دستار سفید و درویش‌های این طریقت دستار سبز بر سر می‌گذارند.[۳]


[۱]. اسماعیل بن مصطفی حقی، تمام الفیض، گ ۵۱ ر ـ پ، مجموعه حالت افندی، ش ۲۴۴.

[۲]. اسماعیل بن مصطفی حقی، سلسله جلوتیه، ج۱، ص۸۷.

[۳]. دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائره المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جَلْوَتیه»، شماره ۴۷۹۴، توسط سایت ویکی فقه (دانش‌نامه حوزوی).
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


1 + = 9