دایره المعارف اسلام پدیا » کتاب نامه
منوی اصلی

کتاب نامه

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ در باب: علی اکبر علیه السلام
 1. قرآن کریم.‏
 2. ابن قولویه قمی، کامل الزیارات، انتشارات مرتضویه، نجف، ۱۳۵۶ق.
 3. اصفهانی، ابو الفرج على بن الحسین‏، مقاتل الطالبیین، دار المعرفه، بیروت، بی تا.‏
 4. اصفهانی، ابوالفرج، مقاتل الطالبیین، ترجمه: فاضل، م. جواد (با عنوان  فرزندان آل ابی طالب)، ناشر: ‏کتاب فروشی علمی، ‏تهران، ۱۳۳۹ ش.‏
 5. تاریخ الیعقوبی.
 6. تهرانی ،آقا بزرگ، الذریعه الی تصانیف الشیعه، نشر اسماعیلیان، قم، ۱۴۰۸٫‏
 7. حسون، محمد و مشکور، امّ علی، أعلام النّساء المؤمنات.
 8. خوئی، سید أبو القاسم، ‏معجم رجال الحدیث، عده ای از دانشمندان، تأریخ الفقهاء و الرواه، الوسائل،جمع آوری شده از برنامه های جامع فقه اهل بیت ‏مؤسسات تحقیقات کامپیوتری نور، قم).‏ ‏
 9. سحاب رحمت.‏
 10. سماوى‏، شیخ محمد بن طاهر، ابصار العین، ناشر: دانشگاه شهید محلاتى، چاپ اول، قم، چاپ: ۱۴۱۹ ق.‏
 11. ‏طبری، تاریخ طبری، بیروت، دار التراث،  ۱۳۸۷هجری قمری.‏
 12. ‏طوسی، أبو جعفر محمد بن الحسن،‏ الفهرست، ناشر: المکتبه الرضویه، نجف اشرف.
 13. طوسی، محمد بن الحسن؛، الأمالی (للشیخ الطوسی)، ناشر: دار الثقافه، چاپ اول، قم‏، ۱۴۱۴ ق.‏‏
 14. عمانی، الحسن بن علی بن أبی عقیل الحذّاء، حیاه ابن ابی عقیل و فقهه، ناشر: مرکز معجم فقهی‏، قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
 15. قمی، شیخ عباس، نفس المهموم، انتشارات مسجد جمکران).
 16. گلی زواره، غلامرضا، مقاله حماسۀ حسینی و مسئله تحریفات، مجلۀ مبلغان (معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه ‏قم).
 17. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ ق.‏
 18. مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار،محقق و مصحح: جمعى از محققان، ناشر: دار إحیاء التراث العربی‏، چاپ دوم، بیروت، ‏‏۱۴۰۳ ق. ‏
 19. مجلسى، محمد باقر؛ نجفی، محمد جواد، زندگانى حضرت امام حسین علیه السلام / ترجمه بحار الأنوار، ناشر: اسلامیه‏، ‏چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۴ ش. ‏
 20. مفید، محمد بن محمد، الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد، محقق و مصحح: مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏، ناشر: ‏کنگره شیخ مفید، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ ق. ‏
 21. مفید، محمد بن ‏نعمان، الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد، ناشر: کنگره شیخ مفید، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ ق.‏
 22. مقرم، عبدالرزاق، مقتل الامام الحسین، انتشارات المکتبه الحیدریه، قم ، ۱۳۸۳٫‏
 23. مقریزی، تقى الدین أحمد بن على‏، إمتاع الأسماع، ناشر: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، بیروت، ‏‏۱۴۲۰ق.
 24. نمازی، علی، مستدرک سفینه البحار.‏
 25. هاشمی بصری، محمد بن سعد بن منیع‏، الطبقات الکبری، دار الکتب العلمیه، بیروت، ‏چاپ اول، ۱۴۱۰ق.ثبت نظر


+ 8 = 15