دایره المعارف اسلام پدیا » کتاب‌نامه مدخل امام صادق (ع)
منوی اصلی

کتاب‌نامه مدخل امام صادق (ع)

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ در باب: امام صادق(ع)
 1. قرآن کریم
 2. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، ۱۴۰۴ هـ ق.
 3. شرح نهج البلاغه، دار احیاء الکتب العربیه، قاهره، ۱۹۶۱م.
 4. ابن أبی زینب (نعمانی)، محمد بن ابراهیم، الغیبه، محقق و مصحح غفاری، علی اکبر، نشر صدوق، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ق.
 5. ابن حیون، نعمان بن محمد، شرح الاخبار فی فضائل الائمه الاطهار(ع)، دارالثقلین، بی جا، ۱۴۱۴ق.
 6. ابن خلکان، احمد بن محمد،  وفیات الاعیان، تحقیق دکتر احسان عباس، منشورات الشریف الرضی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۴ ش.
 7. ابن شاکر کتبی، محمد بن شاکر، فوات الوفیات و الذیل علیها، محقق احسان عباس، دارالثقافه، بیروت، ۱۳۵۱ش=۱۹۷۳م.
 8. ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‏طالب، دارالاضواء، بیروت، ۱۴۰۵ ق.
 9. ابن عدی، عبدالله بن عدی، الکامل فی ضعفاء الرجال، دارالفکر، بیروت، بی تا.
 10. ابن عماد حنبلی، عبد الحی بن أحمد بن محمد، شذرات الذهب فی أخبار من ذهب، المحقق عبد القادر الأرناؤوط و محمود الأرناؤوط، دار ابن کثیر، بیروت، ۱۴۰۶ق= ۱۹۸۶م.
 11. مفضل بن عمر جعفى کوفى‏، توحید مفضل، ترجمه مجلسی، محمد باقر، کتابخانه صدر، تهران، بی تا.
 12. ابن عنبه، احمد بن علی، عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب، مصحح، آل طالقانی، محمد حسن، الحیدریه، نجف اشرف، ۱۳۴۰ق.
 13. ابن ندیم، الفهرست، المکتبه التجاریه الکبری، قاهره، بی تا.
 14. ابو الفرج الأصفهانى، على بن الحسین، تحقیق سید احمد صقر، مقاتل الطالبیین، دار المعرفه، بیروت، بى تا.
 15. إربلى،  على بن عیسى، کشف الغمه، چاپ مکتبه بنى هاشمى، تبریز، ۱۳۸۱ ق.
 16. اسد، حیدر، الامام الصادق و المذاهب الاربعه، دارالکتاب العربى، چاپ دوم، بیروت، ۱۳۹۰ق.
 17. یوسفى اشکورى‏، حسن، امام صادق و مذاهب چهارگانه‏، شرکت سهامى انتشار، تهران‏، ۱۳۶۹ ش‏.
 18. امین عاملی، سید محسن، اعیان الشیعه، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۶ق.
 19. امین عاملى،‏ سید محسن،‏ سیره معصومان، ترجمه حجتی کرمانی، علی ، سروش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
 20. الآبی، نثر الدر، موقع الوراق، بی جا، بی تا.
 21. بلاذری، احمدبن یحیی، انساب الاشراف، منشورات مؤسسه الاعلمی‏ للمطبوعات، بیروت، ۱۳۹۴ ق.
 22. کلینی، ‏گزیده کافى، بهبودى،‏ محمد، مرکز انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ ش.
 23. پیشوایی، مهدی، سیره پیشوایان، مؤسسه تحقیقاتی و تعلیماتی امام صادق (ع)، چاپ سوم، قم، ۱۳۷۵ ش.
 24. مولانا شیخ حسن کاشی، تاریخ محمّدی، به کوشش رسول جعفریان، کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، قم، ۱۳۷۷٫
 25. تستری، محمد تقی، قاموس الرجال، مرکز نشر کتاب، تهران، بی تا.
 26. تستری، محمد تقی، قاموس الرجال، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۶۸ش.
 27. تمیمى مغربى، نعمان بن محمد، دعائم الإسلام، مصر، دار المعارف، ۱۳۸۵ ق.
 28. جعفریان، رسول، اکذوبه تحریف القرآن بین الشیعه و السنه، مترجم شریفی، محمود، تهران، معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۷ش.
 29. جعفریان، رسول، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، انتشارات انصاریان، چاپ دهم،  قم ، ۱۳۸۶ش.
 30. جعفریان، رسول، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه(ع)، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ ش.
 31. جمعی از دانشمندان، نامه دانشوران ناصری، مطبعه علی قلیخان قاجار، بی جا، ۱۳۵۷ش=۱۲۹۶ق.
 32. جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، قم، بی تا.
 33. جهشیاری، محمد بن عبدوس، الوزرا و الکتاب، ترجمه طباطبائی، ابوالفضل، با تحقیقات مصطفی السقا، عبدالحفیظ شلبی، ابراهیم الابیاری؛ مقدمه به قلم زین العابدین رهنما، نشر تابان، بی‌جا، ۱۳۴۸ش.
 34. حافظ مزی، یوسف بن عبدالرحمن، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، محقق، معروف، بشار عواد، مؤسسه الرساله، بیروت، ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ش.
 35. حجازى، سید مهدى، حجازى، سید على رضا و عیدى خسروشاهى، محمد،  ترجمه درر الأخبار، دفتر مطاالعات تاریخ و معارف اسلامى‏، چاپ اول، قم، ۱۴۱۹ ق.
 36. حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، قم، ۱۴۰۹ق.
 37. حلّی (محقق)، نجم الدین جعفر بن حسن‌، المعتبر فی شرح المختصر‌، مؤسسه سید الشهداء علیه السلام، چاپ اول، ‌ قم- ایران،‌ ‌۱۴۰۷ ق‌.
 38. حلى (علامه)، حسن بن یوسف، رجال العلامه الحلی، دار الذخائر، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۱ ق.
 39. خامنه‏ای، سیدعلی، پیشوای صادق، انتشارات سید جمال، تهران، بی تا.
 40. خزاز قمى، على بن محمد، کفایه الأثر، انتشارات بیدار قم، قم، ۱۴۰۱ ق.
 41. خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث‏ و تفضیل طبقات الرواه، مرکز نشر آثار شیعه، قم، ۱۴۱۰ ق =۱۳۶۹ ش.
 42. دفتری، فرهاد، تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدره ای، نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ ش.
 43. ذهبی، شمس الدین محمد، تذکره الحفاظ، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
 44. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، محاضرات الادباء و محاورات الشعراء البلغاء، تذهیب گر، زیدان، ابراهیم، دارالجیل، بیروت، ‎ ۱۳۶۴ش=۱۴۰۶ق.
 45. الخرائج و الجرائح، ترجمه محرمی، غلام‌حسن‏، انتشارات جامعه مدرسین، قم، بی تا.
 46. راوندی، قطب الدین، الخرائج و الجرائح، مؤسسه امام مهدی عج، چاپ اول، قم، ۱۴۰۹ ق.
 47. زیر نظر احمد صدر حاج سید جوادی، کامران فانی و بهاء الدین خرمشاهی، دائره المعارف تشیع، نشر شهید سعید مجتبی، تهران، بی تا.
 48. سبحانی، جعفر، بحوث فی الملل و النحل، بیروت، الدار الاسلامیه، ۱۹۹۱٫
 49. السخاوی، ابن الحسین نورالدین علی‌بن احمد، تحفه الاحباب و بغیه الطلاب فی الخطط و المزارات و التراجم والبقاع المبارکات، مکتبه‌الکلیات الازهریه، قاهره، ۱۴۰۶ق.
 50. شریف قرشى‏، باقر، حیاه الإمام موسى بن جعفر علیهما السلام‏، دار البلاغه، چاپ اوّل، بیروت‏،۱۴۱۳ ق‏.
 51. شریف قرشى‏، باقر، حیاه الإمام الرضا علیه السلام‏، ناشر سعید بن جبیر، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۰ش.
 52. شوشتری، محمدتقی، رساله فی تواریخ النبی و الآل علیهم السلام، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه المدرسین بقم، قم، بی تا.
 53. شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، الملل و النحل، المکتبه العصریه، چاپ دوم، بیروت، ۱۳۸۰ش.
 54. شهیدی، سید جعفر، زندگانی امام صادق (ع)، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، بی تا.
 55. صدوق، محمد بن علی بن بابویه، الأمالی، یک جلد، انتشارات کتابخانه اسلامیه، تهران، ۱۳۶۲ ش.
 56. ­­­­­­­­­­­­­­­ صدوق، علل الشرائع، یک جلد، انتشارات مکتبه الداورى، قم، بی تا.
 57. صدوق، عیون اخبار الرضا، ترجمه آقا نجفی اصفهانی، محمد تقی، انتشارات علمیه اسلامیه، چاپ اول، تهران، بی تا.
 58. صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۴ جلد، انتشارات جامعه مدرسین قم، قم، ۱۴۱۳ ق.
 59. صفائی، سید احمد، هشام بن حکم مدافع حریم ولایت، نشر آفاق، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۹ ش.
 60. طباطبایى، سید عباس، ارشاد القلوب، ترجمه طباطبایى، جامعه مدرسین،  چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۶ ش‏.
 61. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، مصحح محمد باقر خرسان، موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، بی تا.
 62. طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری باعلام الهدی، منشورات المکتبه الاسلامیه، چاپ سوم، بی جا، بی تا.
 63. طبرسی، فضل بن حسن، إعلام الورى، دار الکتب الإسلامیه، تهران، بی تا.
 64. طبرسی، فضل بن حسن، زندگانى چهارده معصوم علیهم السلام (ترجمۀ إعلام الورى بأعلام الهدى)، عطاردى‏، عزیز الله، ‏اسلامیه، چاپ اوّل، ‏تهران،‏۱۳۹۰ ق‏.
 65. طبری، محمد بن جریر بن رستم، دلائل الإمامه، یک جلد، دار الذخائر للمطبوعات، قم، بی تا.
 66. طبری، محمد بن جریر بن رستم، دلائل الإمامه، بعثت، چاپ اول‏، قم، ۱۴۱۳ ق.
 67. طوسی، اختیار معرفه الرجال (معروف به رجال کشی)، تحقیق مصطفوی، حسن، دانشگاه مشهد، مشهد، ۱۳۴۸ ش.
 68. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفه‏الرجال، معروف به رجال کشی، موسسه ‏آل‏ البیت (ع) لاحیاء و التراث، قم، ۱۴۰۴ق.
 69. طوسی، محمد بن حسن، الأمالی، بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۱ق=۱۳۵۹ش.
 70. طوسی، محمد بن حسن، الغیبه، محقق و مصحح تهرانی، عباد الله، ناصح، علی احمد، دار المعارف الإسلامیه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ق.
 71. طوسی، محمد بن حسن، التهذیب، ۱۰ جلد، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ ش.
 72. عسقلانی، ابن حجر، تهذیب التهذیب، دارالفکر، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۴ ق.
 73. عاملى نباطى، على من محمد بن على بن محمد بن یونس‏، الصراط المستقیم إلى مستحقی التقدیم‏،‌محقق / مصحح: رمضان، میخائیل‏، ناشر: المکتبه الحیدریه، چاپ: اول‏، مکان چاپ: نجف‏،  سال چاپ: ۱۳۸۴ ق‏.
 74. عطاردی، عزیز الله، مسند الإمام الکاظم أبى الحسن موسى بن جعفر علیهما السلام‏، آستان قدس رضوی، چاپ اول، مشهد، ۱۴۰۹ ق.
 75. عطائى، محمد رضا، مجموعه ورام، آداب و اخلاق در اسلام، آستان قدس، چاپ اول، مشهد، ۱۳۶۹ ش.
 76. علی، سید امیر، مختصر تاریخ العرب، تعریب عفیف البعلبکی، دارالعلم للملایین، چاپ دوم، بیروت، ۱۹۶۷ م.
 77. صدوق، ثواب الاعمال، ترجمه غفارى، على اکبر، ناشر، کتاب فروشى صدوق‏،  چاپ اول، تهران، بی تا.
 78. فتال نیشابوری، روضه الواعظین، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۶ ق.
 79. قزوینی، محمد کاظم، موسوعه الامام الصادق، مؤسسه امام صادق، قم، بی تا.
 80. قمی، شیخ عباس، سفینه البحار و مدینه الحکم و الآثار، دار المرتضی، بیروت، بی تا.
 81. قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان.
 82. قمی، شیخ عباس، منتهى الآمال فی تواریخ النبی و الآل‏، دلیل ما، قم‏، چاپ اول، ۱۳۷۹ ش‏.
 83. کریمان، حسین، سیره و قیام زید بن علی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ ش.
 84. کشی، محمد بن عمر، رجال کشی، انتشارات دانشگاه مشهد، مشهد، ۱۳۴۸ ش.
 85. کلینى، محمد بن یعقوب، کافی، دار الکتب الإسلامیه تهران، ۱۳۶۵ هـ ش.
 86. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، دار الحدیث، چاپ اول، قم، ‏۱۴۲۹ ق.
 87. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، مکتبه الصدوق، تهران، ۱۳۸۱ ق.
 88. کمپانی، فضل‌الله، حضرت صادق علیه السّلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۸ش.
 89. کوفی، محمد بن سلیمان، مناقب الامام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام، مجمع إحیاء الثقافه الإسلامیه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.
 90. امام صادق (منسوب به آن حضرت)، پیام حق(ترجمه مصباح الشریعه)، گیلانى، عبد الرزاق، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ ش.
 91. لیثی، سمیره مختار، جهاد الشیعه فی العصر العباسی الاول، شبستری، بی جا، ۱۳۶۳ش.
 92. مامقانی، عبدالله بن حسن، تنقیح المقال، چاپ سه جلدی، بی نا، بی تا، بی جا.
 93. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، مؤسسه الوفاء، بیروت، لبنان، ۱۴۰۴ هـ ق.
 94. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، المکتبه الاسلامیه، تهران، چاپ دوم، ۱۳۹۵ ق.
 95. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، مؤسسه الطبع و النشر، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۰ق.
 96. ­­­­­­­­ مجلسی، محمد باقر، زندگانى امام جعفر صادق(ع)، ترجمه خسروی، موسی، اسلامیه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۸ ق.
 97. محمدی ری شهری، محمد، مناظره درباره مسائل ایدئولوژیکی، انتشارات دارالفکر، قم، بی تا.
 98. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، مکتب الاعلام الاسلامی، تهران، بی تا.
 99. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، دار الاندلس، بی جا، ۱۳۴۴ش=۱۹۶۵م.
 100. کلینی، محمد بن یعقوب، ترجمه اصول کافى، مصطفوى‏، سید جواد، کتاب فروشى علمیه اسلامیه، چاپ اول، تهران، بی تا.
 101. مطهری، مرتضی، سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام، انتشارات صدرا، قم، چاپ بیست و چهارم، بی تا.
 102. مظفر، محمد حسین، الامام الصادق علیه السلام، انتشارات جامعه مدرسین قم، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۱ق.
 103. مظفر، محمد حسین، صفحاتی از زندگانی امام جعفر صادق علیه السلام، ترجمه سیدعلوی، سید ابراهیم، انتشارات قلم، چاپ اول، تهران، بی تا.
 104. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الإرشاد، انتشارات کنگره جهانى شیخ مفید قم، قم، ۱۴۱۳ ق.
 105. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد، ترجمه محمدباقر ساعدی خراسانی، کتابفروشی اسلامیه، تهران، بی تا.
 106. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الإرشاد، مکتبه بصیرتی، قم، بی تا.
 107. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الفصول المختاره، محقق و مصحح میر شریفی، علی، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.
 108. مفید، محمد بن محمد بن نعمان،  الإختصاص، انتشارات کنگره جهانى شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ ق.
 109. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الأمالی، انتشارات کنگره جهانى شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق.
 110. مقریزی، احمد بن علی، المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الاثار المعروف بالخطط المقریزیه، دار صادر،قاهره مصر ، بی تا.
 111. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
 112. نائیجى، محمد حسین، آداب راز و نیاز به درگاه بى نیاز، انتشارات کیا،  چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ ش.
 113. نجاشی، احمد بن علی، فهرست مصنفی الشیعه، تحقیق شبیری زنجانی، سید موسی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، بی تا.
 114. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، انتشارات جامعه مدرسین قم، قم، ۱۴۰۷ ق.
 115. نوبختی، حسن بن موسی، فرق الشیعه، ترجمه محمد جواد مشکور، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، ۱۳۸۱٫
 116. نورى، حسین بن محمد تقى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه آل البیت (ع)، قم، ۱۴۰۸ ق‏.
 117. حلى‏ (علامه) الفین،  ترجمه وجدانى، جعفر، ناشر، سعدى و محمودى، چاپ اول، تهران‏، بی تا.
 118. وجدی، محمد فرید، دائرهالمعارف القرن الرابع عشرالعشرین، دار المعرفه، بیروت، بی تا.
 119. هیثمی، ابن حجر، الصواعق المحرقه، مکتبه القاهره، قاهره، ۱۳۸۵ ق.
 120. یافعی، عبد الله بن اسعد، مرآه الجنان و عبره الیقظان فی معرفه ما یعتبر من حوادث الزمان، دار الکتب العلمیه، بیروت، بی تا.
 121. احمدى میانجى، على، مکاتیب الأئمه علیهم السلام،‏ دار الحدیث، چاپ اول، قم، ۱۴۲۶ ق.ثبت نظر


6 + 1 =