دایره المعارف اسلام پدیا » خلفای معاصر امام صادق(ع)
منوی اصلی

خلفای معاصر امام صادق(ع)

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ در باب: امام صادق(ع)

امام صادق (ع)  در سال ۱۱۴ به امامت رسید. دوران امامت او مصادف بود با اواخر حکومت امویان که در سال ۱۳۲ به عمر آن پایان داده شد و اوایل حکومت عباسیان که از این تاریخ آغاز گردید.

امام صادق (ع)  از میان خلفای اموی با افراد زیر معاصر بود:

۱ – هشام بن عبدالملک (۱۰۵ – ۱۲۵هـ. ق).

۲ – ولید بن یزید بن عبدالملک (۱۲۵ – ۱۲۶ هـ. ق).

۳ – یزید بن ولید بن عبدالملک (۱۲۶ هـ. ق).

۴ – ابراهیم بن ولید بن عبدالملک (۷۰روز از سال ۱۲۶ هـ. ق).

۵ – مروان بن محمد مشهور به مروان حمار (۱۲۶ – ۱۳۲ هـ. ق).

و از میان خلفای عباسی نیز معاصر بود با:

۱ – عبداللّه بن محمد مشهور به سفاح (۱۳۲ – ۱۳۷ هـ. ق).

۲ – ابو جعفر مشهور به منصور دوانیقی (۱۳۷ – ۱۵۸ هـ. ق).[۱][۱]. پیشوایی، مهدی، سیره پیشوایان، ص ۳۴۹ و ۳۵۰٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


8 + 3 =