دایره المعارف اسلام پدیا » تعالیم (آداب) اوشو
منوی اصلی

تعالیم (آداب) اوشو

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۲ در باب: اوشو

هرچند در تعالیم اوشو، شریعت به معنای مصطلح موجود نیست، اما او از پیروانش کارهایی خواسته که اساس تعالیم عملی اوشو را در بردارد، مهم ترین آنها عبارتند از: مراقبه، سکس، رقص و سماع.

وی در سخنرانی ها اذعان می نمود که انسان در عصر حاضر با توجه به پیشرفت تکنولوژی نیاز به معنویت دارد، معنویتی که جدای از آموزهای دینی عرفانی گذشته باشد. او مشرب خویش را سرلوحه این دید معنوی می دانست.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


8 + = 13