دایره المعارف اسلام پدیا » معرفی منابع
منوی اصلی

معرفی منابع

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ در باب: فلسفه

برخی از کتاب هایی که پیرامون فلسفه، مورد مطالعه قرار می گیرد در ذیل بیان می شود:

آموزش فلسفه و پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک، ج ۱۷، محمد تقی مصباح یزدی؛ تئوری شناخت در فلسفۀ ما و جهان بینی در فلسفۀ ما، شهید سید محمد باقر صدر؛ علل گرایش به مادیگری و مقالات فلسفی، شهید مطهری، بدایه الحکمه و نهایه الحکمه از علامه طباطبایی؛ کتاب های اسفار اربعه و الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه از ملا صدرا؛ شفای ابن سینا و کتاب های حکمه الاشراق و الالواح الالهیه از شیخ شهاب الدین سهروردی.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


2 + = 6