دایره المعارف اسلام پدیا » متی
منوی اصلی

متی

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ در باب: فلسفه

متی هیئت حاصله برای شیء که از نسبت آن شیء با زمان به دست می آید. متی به دو قسم تقسیم می شود:

۱٫ حوادث زمانیه: آنهایی که وجودشان تدریجی است و منطبق بر زمان خودش است.

۲٫ آنهایی که  وجودشان آنی است.[۱]

به عبارتی دیگر متى؛ یعنى زمانى بودن؛ یعنى یک شى‏ء در زمان باشد.[۲] و نیز گفته شده: متى عبارت است از هیئتى که عارض شى‏ء مى‏شود از آن جهت که در زمان واقع است.[۳][۱]. طباطبایی، سید محمد حسین، نهایه الحکمه، ۱۳۲٫

[۲]. مطهرى، مرتضی،مجموعه‏آثار(درس های اشارات، نجات، الهیات)، ج ‏۷، ص ۲۲۳٫

[۳]. مطهرى، مرتضی،مجموعه‏آثار(درس های اسفار)، ج ۱۱، ص ۳۵۲٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


+ 8 = 14