دایره المعارف اسلام پدیا » كمّ
منوی اصلی

کمّ

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ در باب: فلسفه

مقوله کمّیّت: عرضى است که ذاتا قابل انقسام مى‏باشد و قید ذاتا به این منظور آورده شده که تعریف شامل انقسام سایر مقولات نشود؛ زیرا انقسام آنها به‌تبع انقسام کمیت‏حاصل مى‏شود .

کمیت به طور کلى به دو نوع متصل (مقدار هندسى) و منفصل (عدد) تقسیم مى‏شود که هر کدام از آنها داراى انواع مختلفى است که در دو علم هندسه و حساب مورد بحث قرار مى‏گیرند .

لازم به ذکر است که فلاسفه، نخستین عدد را دو مى‏دانند که قابل انقسام به دو واحد است و یک را مبدأ عدد مى‏نامند، ولى نوعى از اعداد به شمار نمى‏آورند.[۱][۱]. مصباح، محمد تقی، آموزش فلسفه، ج ۲، ص ۱۹۷٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


+ 5 = 10