دایره المعارف اسلام پدیا » قوه و فعل در فلسفه
منوی اصلی

قوه و فعل در فلسفه

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ در باب: فلسفه

هر جسم مادی در تغییر و تحول است، و تغییر و تحول به این معنا است که چیزی را که نداشته و می تواند داشته باشد، با شرایط خاصی دارا می شود؛ مثلا: هسته، درخت نیست ولی توانایی دارد درخت شود، هسته با داشتن مقتضی (قابلیت) و نبود مانع درخت می شود و خود درخت هم قابلیت دارد که مثلا زغال یا زغال سنگ شود؛ پس هر جسم مادی از دو بعد تشکیل شده یکی بعد داشته و فعلیت و دیگری بعد نداشته ای که می تواند داشته باشد که از آن به قوه تعبیر می شود.[۱][۱]. ر.ک: صلیبا، جمیل؛ صانعى دره بیدى، منوچهر، فرهنگ فلسفى، ص ۵۱۹- ۵۲۰ و  ۴۹۹-۵۰۰٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


9 + = 17