دایره المعارف اسلام پدیا » علم حضوری در فلسفه
منوی اصلی

علم حضوری در فلسفه

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ در باب: فلسفه

علم حضوری؛ یعنی علمی که عین واقعیت معلوم، پیش عالم (نفس یا ادراک کننده دیگری)، حاضر است و عالم شخصیت معلوم را می یابد؛ مانند علم نفس به ذات و حالات وجدانی و ذهنی خود.

در علم حضوری مطابق تعریف بالا، علم و معلوم یکی است؛ یعنی وجود علم عین وجود معلوم است و انکشاف معلوم پیش عالم به واسطه حضور خود معلوم در نزد عالم است.[۱][۱]. مطهری، مرتضی، مجموعه‏ آثار (اصول فلسفه و روش رئالیسم)، ج ‏۱، ص ۸۳؛ برای آگاهی بیشتر ر.ک: مقاله معرفت شناسی در سایت اسلام پدیا.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


4 + = 13