دایره المعارف اسلام پدیا » علم حصولی در فلاسفه
منوی اصلی

علم حصولی در فلاسفه

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ در باب: فلسفه

علم حصولی؛ یعنی علمی که واقعیت معلوم پیش عالم حاضر نیست، فقط مفهوم و تصویری از معلوم پیش عالم حاضر است، مثل علم نفس به موجودات خارجی از قبیل زمین، آسمان، درخت و … .[۱][۱]. مطهری، مرتضی، مجموعه ‏آثار (اصول فلسفه و روش رئالیسم)، ج ‏۶، ص ۱۰۳؛ برای آگاهی بیشتر ر.ک: مقاله معرفت شناسی در سایت اسلام پدیا.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


4 + = 6