دایره المعارف اسلام پدیا » علت فاعلی
منوی اصلی

علت فاعلی

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ در باب: فلسفه

علّت فاعلى عبارت است از موجودى که موجود دیگرى (معلول) از آن پدید مى آید و به معناى عامّ آن شامل فاعل‌هاى طبیعى که مؤثّر در حرکات و دگرگونی هاى اجسام هستند، نیز مى شود.

فلاسفه پیشین، دو نوع فعل و تأثیر را در جهان، شناسایى کرده بودند: ۱٫ فعل ارادى: که موجودات زنده و ذى شعور با اراده خودشان انجام مى دهند و جهت حرکت و سایر ویژگی  هایش تابع اراده فاعل است؛ مانند افعال اختیارى انسان که به صورت‌هاى گوناگونى تحقّق مى یابد.

۲٫ فعل و تأثیرى که از موجودات بى شعور و بى اراده سرمى زند و همواره یکنواخت و بى اختلاف است.[۱][۱]. مصباح، محمد تقی، آموزش فلسفه، ج ۲، ص ۹۰ – ۹۱؛ ر.ک: طباطبایی، محمد حسین، نهایه الحکمه، ص ۱۷۱٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


+ 4 = 12