دایره المعارف اسلام پدیا » عرض در فلسفه
منوی اصلی

عرض در فلسفه

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ در باب: فلسفه

به ماهیتی که برای موجود شدن نیاز به موضوع دارد، عرض گفته می شود. فلاسفه در یک تقسیم ابتدایی عرض را به نه قسم تقسیم کرده اند، که آنها را مقولات عرضی نام نهاده اند.[۱][۱]. طباطبایی،سید محمد حسین، نهایه الحکمه، ص ۱۰۹٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


+ 8 = 10