دایره المعارف اسلام پدیا » جده
منوی اصلی

جده

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ در باب: فلسفه

جده که به آن مِلک هم گفته می شود، هیأتی است که از احاطه یک شیء بر شیء دیگر به نحوی که احاطه کننده باجابجایی احاطه شده جابجا شود، پدید می آید؛ خواه این احاطه به طور کامل باشد، مانند چادر برسر داشتن ؛و یا به طور ناقص باشد؛ مانند پیراهن به تن داشتن.[۱][۱]. طباطبایی، سید محمد حسین، بدایه الحکمه، ص ۸۰؛ آموزش فلسفه، ج ۲، ص ۱۸۴٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


2 + = 7