دایره المعارف اسلام پدیا » برهان صدیقین
منوی اصلی

برهان صدیقین

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ در باب: فلسفه

برهان صدیقین (که از نوع دوم برهان انٌی می باشد)، برهانی است که برای اثبات حق تعالی از خود ذات حق به ذات حق استدلال می شود و از چیزی غیر از حق تعالی بر ذات او استدلال نمی شود، با توجه به مفهوم واژۀ صدیق، شاید علت نامگذاری این برهان به صدیقین، یکی از موارد زیر باشد:

۱٫ انسان های «صدیق» در مقام استشهاد بر ذات حق، از این روش استفاده می کنند.

۲٫ این برهان محکم ترین و شریف ترین برهان است.[۱]

۳٫ این روش وصول به حق، طریقۀ انبیای صدیق است و روش صدیقین که در مرتبۀ پس از انبیای الاهی قرار دارند، چنین است.[۱]. الحکمه المتعالیه فى الاسفار العقلیه الاربعه، ج ۶، ص ۱۳٫‏
کلیدواژه ها:ثبت نظر


+ 6 = 12