دایره المعارف اسلام پدیا » براهین اثبات واجب الوجود (خدا)
منوی اصلی

براهین اثبات واجب الوجود (خدا)

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ در باب: فلسفه

فلاسفه برای اثبات وجود خدا براهینی ذکر کرده اند که آنها را می توان از جهتی به دو دسته تقسیم نمود: یک دسته از براهین، مخلوقات را واسطۀ استدلال قرار می دهند و با کمک مخلوقات به خداوند می رسند، ولی در دسته دیگر از براهین، مخلوقات واسطۀ اثبات وجود خدا نیستند، بلکه از خود حقیقت هستی و مفهوم هستی به خدا می رسند.

براهین دسته اول را انّی (براهینی که از معلول به علت رهنمون می شوند) و براهین دسته دوم را لمّی (براهینی که از خود علت به علت رهنمون می شوند) یا شبه انّی خوانده اند.[۱][۱]. محمد رضایی، محمد، مقایسه بین برهان صدیقین فلاسفه اسلامی و وجود شناختی فلاسفه غرب بر اثبات وجود خدا، فصلنامه کلام اسلامی، شماره ۲۳٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


5 + 8 =