دایره المعارف اسلام پدیا » انواع ادراک (علم)
منوی اصلی

انواع ادراک (علم)

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ در باب: فلسفه

مسائل مربوط به علم چه در فلسفه قدیم و چه در فلسفه و علوم جدید، بسیار حائز اهمیت است. درباره علم، مباحث مختلفى قابل طرح است که اکثر آنها مربوط به شناخت شناسى[۱] است. امّا بحث هاى دیگرى از نقطه نظر هستى شناسى، طرح مى شود و فلاسفه به مناسبت هایى آنها را در ابواب مختلف فلسفه، ذکر کرده اند.

درباره هستى شناسىِ علم، سؤال‌هایى طرح مى شود؛ مانند اینکه: حقیقت علم چیست؟ آیا همه اقسام آن، ماهیّت واحدى دارند و دست کم، مندرج در مقوله خاصى هستند یا نه؟ آیا همه اقسام آن، مجرّد یا مادّى و یا بعضى از آنها مجرّد و بعضى دیگر، مادّى هستند؟ علم به معلوم با واسطه (علم حصولی) صورت می گیرد یا بدون واسطه (علم حضوری)؟[۲][۱]. ر.ک: مقاله معرفت شناسی موجود در سایت اسلام پدیا.

[۲]. ر.ک: مصباح، محمد تقی، آموزش فلسفه، ج ۲، ص ۲۱۸٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


3 + = 10