دایره المعارف اسلام پدیا » اضافه
منوی اصلی

اضافه

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ در باب: فلسفه

اضافه در لغت، عبارت است از مطلق نسبت چیزى به چیز دیگر و در اصطلاح نسبت چیزى به چیز دیگری که منسوب است به شیء اول را اضافه می‌گویند. لازم به ذکر است که مقوله اضافه، از نسبت متکرّر بین دو موجود، حاصل مى شود، به عبارتی نسبتی که در مقوله اضافه است، تکرار می شود و این فرق نسبت در اضافه با  مطلق نسبت است و به دو قسم متشابهه الاطراف و متخالفه الاطراف، منقسم مى گردد. قسم اوّل؛ مانند اضافه برادرى میان دو برادر، یا اضافه همزمانى میان دو شىء که در یک زمان، وجود دارند و قسم دوم؛ مانند اضافه پدر و فرزندى میان پدر و فرزند، یا اضافه تقدّم و تأخّر بین دو جزء زمان یا دو پدیده اى که در دو زمان به‌وجود مى آیند.[۱][۱]. طباطبایی، سید محمد حسین، نهایه الحکمه، ص ۱۲۶؛ مصباح، محمد تقی، آموزش فلسفه، ج ۲، ص ۱۹۹؛ برای اطلاع بیشتر ر،ک:  طباطبایی، محمد حسین، نهایه الحکمه ، ص ۱۲۵- ۱۲۹٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


9 + 3 =