دایره المعارف اسلام پدیا » ادراکات در فلسفه
منوی اصلی

ادراکات در فلسفه

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ در باب: فلسفه

هر کسى بالبداهه و حضوراً به وجود یک سلسله امور ذهنى که آنها را «علوم» و «ادراکات» مى‏نامند اذعان دارد. وجود این امور بر انسان از وجود عالم خارج روشن‏تر است؛ زیرا اگر فرضاً کسى پیدا شود (مانند ایده آلیست ها) در وجود جهان خارج تردید کند و ادراکات خود را یکسره باطل؛ یعنى غیر مطابق با واقع بداند، در وجود خود این ادراکات نمى‏تواند تردید کند. پس وجود یک سلسله امور ذهنى که هر انسانى حضوراً به آنها آگاه است، بدیهى است و احتیاجى به دلیل علمى یا فلسفى ندارد.[۱]در بحث ادراکات مباحثی چون: ارزش معلومات‏، راه حصول علم‏، حدود علم و … مطرح می شود.‏[۱]. مطهرى، مرتضی، مجموعه ‏آثار (اصول فلسفه و روش رئالیسم)، ج ‏۶، ص ۱۱۵٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


7 + 8 =