دایره المعارف اسلام پدیا » أن یفعل و أن ینفعل
منوی اصلی

أن یفعل و أن ینفعل

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ در باب: فلسفه

از جمله مقولات نسبی أن یفعل و أن ینفعل هستند که در واقع همان فعل و انفعال می باشند و چنین تعریف می شوند:

فعل: مقوله ان یفعل حکایت از تأثیر تدریجى فاعل مادى در ماده منفعل دارد؛ مانند این که آفتاب تدریجاً آب را گرم مى‏کند.

انفعال: مقوله ان ینفعل حکایت از تأثر تدریجى ماده منفعل از فاعل مادى دارد؛ مانند این که آب تدریجا به وسیله آفتاب گرم مى‏شود.[۱][۱]. آموزش‏فلسفه، ج ‏۲، ص ۱۸۴٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


3 + 4 =